Ankeiler: De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe kiezen voor het uitwerken van een project met zeven windmolens.

- De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe kiezen voor het uitwerken van een project met zeven windmolens. Bijna een jaar na de start van een omgevingsdialoog over een voorkeursopstelling is duidelijk dat deze variant het best haalbare alternatief is.

Het voorkeursalternatief is ontwikkeld op basis van een intentieovereenkomst met de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe. Deze overeenkomst loopt per 1 januari af. De initiatiefnemers gaan het verzoek doen de intentieovereenkomst te verlengen totdat de omgevingsvergunning is ingediend.

Twee lijnen met windmolens

Windpark Midden-Betuwe bestaat uit twee lijnen met windmolens tussen Dodewaard en Andelst. Een lijn ten zuiden van de snelweg A15 met vier windmolens en een lijn aan de noordkant met drie windmolens. De noordelijke lijn is in combinatie met een zonnepark van vier tot acht hectare. Deze opstelling wordt scenario 3N 4Z genoemd.

In deze variant komt de meest oostelijke molen, een molen bij de waterplas in Zetten te vervallen. Omdat dit scenario technisch en financieel haalbaar is, vinden de initiatiefnemers dat een goede oplossing om daarmee tegemoet te komen aan wensen uit de directe omgeving van het windpark om de impact van het park op Zetten te verkleinen.

"Men vreest voor geluidsoverlast"

De initiatiefnemers onderzoeken ook een extra optie om aansluiting van het park in de omgeving te vergroten. Henk in ’t Hout van Betuwemolen hierover: “Uit de reacties van omwonenden komt naar voren dat men vooral vreest voor extra geluidsoverlast. De A15 en de Betuweroute zorgen voor veel geluidsdruk. We onderzoeken of met de komst van het windpark er mogelijkheden ontstaan voor de bouw van een extra geluidsscherm, bijvoorbeeld van zonnepanelen, aan de zuidkant van de A15.”

Nu het voorkeursalternatief voor windpark Midden-Betuwe is bepaald, kan volgens de initiatiefnemers een volgende stap worden gezet. "Of de windmolens er gaan komen, is aan het bevoegd gezag dat op enig moment (volgend jaar) een besluit neemt over de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging en de hieraan gekoppelde omgevingsvergunning voor de bouw van het windpark. Er zijn nog wat stappen te zetten voor we daar zijn. Voor nu zijn we tevreden dat we na een traject van ongeveer een jaar duidelijkheid hebben over het voorkeursalternatief voor het windpark Midden-Betuwe," laat Wim van Beuzekom, omgevingsmanager windpark Midden-Betuwe weten.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.