Ankeiler: Het Bewonersplatform Weezenhof en Stichting Huis van Weezenhof eisen overleg met zowel de gemeente Nijmegen als met de ontwikkelaar van het afgebrande winkelcentrum Weezenhof.

- Het Bewonersplatform Weezenhof en Stichting Huis van Weezenhof eisen overleg met zowel de gemeente Nijmegen als met de ontwikkelaar van het afgebrande winkelcentrum Weezenhof. Zij willen inspraak nog vóórdat het bestemmingsplan wordt herzien. Woensdag bespreekt de raad de overeenkomst van het college met Dornick B.V. voor de herontwikkeling van winkelcentrum.

Eind oktober 2021 is het nieuwbouwplan van Dornick B.V. (eigenaar Rob Hendriks) gepresenteerd. In het plan voor het twaalf verdiepingen hoge complex is onder andere rekening gehouden met een moderne supermarkt, winkels, levensloopgeschikte woningen en een binnentuin op het dak. Het Bewonersplatform en Huis van Weezenhof hebben toen een enquête gehouden onder bewoners en omwonenden. In totaal vulden 560 mensen de vragenlijst volledig in.

De bewoners en omwonenden waren alles behalve positief over de nieuwbouwplannen: 56% vindt het een slecht plan; 65% vindt het veel te massaal en 81% vindt het te hoog. Of deze cijfers representatief zijn voor alle bewoners kunnen we niet zeggen, aangezien het onderzoek dus niet door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd.

'Verbaasd en verbolgen'

In een brief aan de gemeenteraad laten zij nu weten zeer 'verbaasd en verbolgen' te zijn over het ontbreken van een participatietraject voor de nieuwbouwplannen voor het afgebrande winkelcentrum. Het Bewonersplatform nam in april 2019 het initiatief om een inspiratie-/werkdocument op te stellen waarin de wenselijke denkrichting voor het centrum van de Weezenhof staat aangegeven.

In de brief laten ze nu weten "Het college van B&W en alle Raadsfracties zijn in april 2019 op de hoogte gebracht van dit document. Vanaf midden 2019 zijn al onze pogingen tot contact tussen het Bewonersplatform met gemeente en ontwikkelaar afgehouden. Wethouder Vergunst vond het begin 2019 een goed idee dat wij als werkgroep van het Bewonersplatform als klankbordgroep zouden functioneren; daartoe zijn wij echter nooit uitgenodigd ook al drongen wij erop aan."

Bewoners kunnen een zienswijze indienen

In een eerdere reactie, liet de gemeente Nijmegen weten dat "voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan, bewoners een zienswijze kunnen indienen op het bestemmingsplan. De school en initiatiefnemer hebben afgesproken dat zij de inrichting van de buitenruimte met elkaar afstemmen om tot een zo goed mogelijke inrichting te komen. Hierbij zullen bewoners ook betrokken worden. De gemeente zal dit gesprek faciliteren en in overleg met de initiatiefnemer onderzoeken we op welke manier dat het beste kan."

Het bewonersplatform verzoekt in de brief het college én de raad dat zij het alsnog in staat wordt gesteld om te participeren in het nieuwbouwplan en om zo tot een aangepast bouwplan te komen. Dit overleg zou dus moeten plaatsvinden vóórdat het bestemmingsplan in procedure gaat.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel