Afdrukken
Ankeiler: De Nijmeegse gemeenteraad legt zich niet neer bij een openbare aanbesteding als enige toekomstoptie voor de exploitatie van het Goffertbad.

- De Nijmeegse gemeenteraad legt zich niet neer bij een openbare aanbesteding als enige toekomstoptie voor de exploitatie van het Goffertbad. De overeenkomst tussen de gemeente en Sportfondsen Nijmegen eindigt eind 2022 en het college wil de exploitatie van het buitenzwembad openbaar gaan aanbesteden, wegens onenigheid met de huidige exploitant over achterstallig onderhoud. Er was unanieme steun voor een motie van VoorNijmegen.NU, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren om verschillende scenario’s in kaart te brengen en de aanbesteding voor nu aan te houden.

Toekomstvisie met verschillende scenario’s

Omdat de overeenkomst met Sportfondsen Nijmegen eind 2022 eindigt, wil de gemeenteraad vóór juli 2022 een toekomstvisie voor het Goffertbad ontvangen van het college. Daarin moeten verschillende scenario’s opgenomen worden voor de wijze van gunning van de exploitatie voor het zwembad, zoals het zelf als gemeente exploiteren (inbesteden), het door een aan de gemeente gelieerde partij te laten exploiteren (quasi-inbesteden) of nog andere mogelijke varianten. Ook wil de raad dat er gekeken wordt naar een gemeenschappelijke gunning met een nog nieuw te bouwen zwembad. Ook wil de raad een plan voor renovatie en uitvoering van achterstallig onderhoud zien om het Goffertbad voor de langere termijn toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te maken. Daarnaast wil de raad inzicht in de randvoorwaarden voor de gunning van de exploitatie, zoals de kosten van het kaartje, abonnementen, zwemmen voor doelgroepen en de openingstijden.

Wethouder

Twee weken geleden was verantwoordelijk wethouder Bert Velthuis (SP) nog stellig in de keuze voor een openbare aanbesteding voor het Goffertbad. “Daar gaat het college over en dat is wat we gaan doen,” zei hij toen. Uiteindelijk omarmt hij toch de breed gedragen wens van de gemeenteraad om verder te kijken: “We kunnen de motie onverkort overnemen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel