Nijmeegse coalitiepartijen geven klap op visie Winkelsteeg, teleurstelling en zorgen bij oppositie - RN7
Ankeiler: De Nijmeegse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP hebben de visie en planexploitatie voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Winkelsteeg zonder steun van de oppositie door raad geloodst.

- De Nijmeegse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP hebben de visie en planexploitatie voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Winkelsteeg zonder steun van de oppositie door raad geloodst. In de visie worden zo’n 4.000 nieuwe woningen voorzieningen in het gebied, deels zij aan zij met bedrijven. Over dat laatste maken oppositiepartijen zich ernstige zorgen. Zij betreuren dat er niet meer gedaan is om eerst de zorgen over verlies van werkgelegenheid en overlast voor bewoners weg te nemen om zo tot een breder gedragen plan te komen.

Visie

De visie gaat uit van drie belangrijke uitgangspunten: het creëren van nieuwe woongelegenheid, meer werkgelegenheid en een betere verbinding tussen beide oevers van het Maas-Waalkanaal. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, moet nog op detailniveau bepaald worden. Van de pakweg 4.000 woningen die in het gebied gerealiseerd zouden kunnen worden, zijn er zo’n 1.050 gepland in het deel van de Winkelsteeg dat ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg ligt. In de plannen worden woningen en bedrijven, naast groen en recreatiemogelijkheden, gecombineerd. Om dat mogelijk te maken, wordt gekeken naar hoe zonering voor bedrijven kan worden aangepast. Oppositiepartijen voorzien dat dit gaat leiden tot een dusdanige beperking voor bedrijven dat deze gedwongen worden te vertrekken, waarbij werkgelegenheid voor met name praktische banen verloren zou gaan. Ook voorziet men dat de bedrijven die wel zij aan zij met woningen gevestigd zijn in het gebied voor overlast gaan zorgen bij bewoners in de vorm van geluid, stank en luchtvervuiling.

“Een van de grootste en meest impactvolle besluiten”

Met het hele project, dat 22 jaar gaat lopen voordat het gerealiseerd is, komt een risicoprofiel van meer dan 50 miljoen euro kijken. Rachid El Hafi (D66) spreekt dan ook van ‘een van de grootste en meest impactvolle besluiten die de raad genomen heeft’. “Met deze ambities krijgt Nijmegen weer meer kleur op de wangen.” GroenLinks was liever gisteren nog dan vandaag aan de realisatie van het project begonnen. “Mensen gaan de straat op tegen de woningcrisis; wij kunnen hier een grote slag slaan”, zegt raadslid Marieke Smit. “We kiezen voor duurzame economische groei, duurzame bedrijvigheid en wonen in een duurzame omgeving.”

Teleurstelling

Wel kwam vanuit coalitiepartijen SP en D66 een motie om als uitgangspunt te nemen dat de herzonering van de geluidszone van het bedrijventerrein Winkelsteeg-Noord blijft dat de huidige bedrijven bij aanpassing van deze zone kunnen blijven functioneren en dat overlast op het gebied van geluid, licht en stank redelijkerwijs wordt voorkomen. Dat is niet voldoende om de teleurstelling te repareren bij oppositiepartijen dat het besluit niet aangehouden werd tot er een visie met meer zekerheden en breder draagvlak op tafel kon komen. “Jammer dat we het ‘klein’ willen doen in plaats van breed gedragen”, zegt Mark Buck (CDA). “Dit gaat ertoe leiden dat we als raad nog vele malen zullen moeten samenkomen om over inhoudelijke zaken te discussiëren, waarbij we dan waarschijnlijk weer te horen krijgen dat we nu in feite al de keuze gemaakt hebben.” Ook Maarten Bakker (VVD) is ‘erg teleurgesteld’. “We hebben verschillende handreikingen gedaan om tot een beter voorstel te komen, ook bij de coalitiepartijen, maar die zijn weggeslagen. Onze grote zorgen worden niet voldoende meegenomen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.