Afdrukken
Ankeiler: Het Wijchense college kiest er voor om de Individuele Studietoeslag (IST) voor studerende inwoners met een structurele medische beperking per 1 januari te verhogen van 1202 euro per jaar naar 3600 euro per jaar.

- Het Wijchense college kiest er voor om de Individuele Studietoeslag (IST) voor studerende inwoners met een structurele medische beperking per 1 januari te verhogen van 1202 euro per jaar naar 3600 euro per jaar. In Den Haag wordt gewerkt aan een wetsvoorstel hiervoor, maar dit wetsvoorstel is vanwege corona al meerdere keren uitgesteld en vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. In Wijchen maken de afgelopen jaren gemiddeld 10 inwoners gebruik van de IST.

Individuele Studietoeslag

De Individuele Studietoeslag is opgenomen in de Participatiewet en is een vorm van bijzondere bijstand. Het doel van de regeling is om studerende inwoners met een structurele medische beperking financieel te ondersteunen, omdat zij vaak niet kunnen bijverdienen naast hun studie. In gemeente Wijchen ontvangen studerende inwoners die niet kunnen werken vanwege een beperking een toeslag van 1202 euro per jaar die één keer per jaar wordt uitbetaald. Omdat lokale invulling landelijk voor veel variatie in de hoogte van de studietoeslag en de aanvraag- en toekenningsprocedure zorgt, wordt er in Den Haag gewerkt aan een wetswijziging die moet zorgen voor harmonisatie. Deze wetswijziging verhoogt de IST naar 3600 euro per jaar, uit te keren in maandelijkse bedragen van 300 euro. Omdat de wetswijziging lang op zich laat wachten, roepen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten op om in de geest van het wetsvoorstel de IST nu al te verhogen.

“Hopen dat meer mensen hier gebruik van gaan maken”

Hoewel er dus geen sprake is van een verplichting, kiest het Wijchense college ervoor om de wijziging per 1 januari al te gaan toepassen. “Studenten met een beperking wachten door het uitstellen en de demissionaire status van het kabinet nu al enkele jaren op deze wijziging die hun uitgangspositie verbetert”, zegt wethouder Nick Derks (VVD). “Deze regeling moet jonge inwoners van de gemeente Wijchen met een beperking beter ondersteunen, zodat zij een studie kunnen volgen en volbrengen als investering voor de toekomst. We hopen dat de verhoging er ook toe leidt dat meer mensen die er recht op hebben gebruik van gaan maken.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel