Ankeiler: Nijmegen legt situaties vast in beleid waarin afgeweken kan worden van het toepassen van de kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden.

- Nijmegen legt situaties vast in beleid waarin afgeweken kan worden van het toepassen van de kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden. Dit naar aanleiding van een in januari aangenomen motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA. De kostendelersnorm bepaalt dat men wordt gekort op de hoogte van de bijstandsuitkering als men met meer mensen in één huis woont. Dat vormt een belemmering voor bijstandsgerechtigden om andere mensen te helpen door ze tijdelijk in huis te nemen. Daarnaast laat het college de schoolverlatersnorm voor bijstandsgerechtigden schoolverlaters vallen.

Afwijken van kostendelersnorm

Het college neemt een aantal beschrijvingen op van situaties waarin als kortdurende oplossing afgeweken kan worden op het toepassen van de kostendelersnorm. Bijvoorbeeld wanneer iemand door een bijstandsgerechtigde in huis genomen wordt in afwachting van een opname in een kliniek. Of wanneer een bijstandsgerechtigde iemand in huis neemt die vanwege problemen met de gezondheid, na een ziekenhuisopname of door een crisis tijdelijk niet in staat is om zelfstandig te wonen. Ook wanneer iemand die in verband met een echtscheiding wacht op de toewijzing van een eigen huis in huis genomen wordt, kan worden afgeweken van de kostendelersnorm. Dat geldt ook in het geval van iemand die uit detentie komt en nog geen eigen woonruimte heeft en een vluchteling die wacht op huisvesting. “We kijken of er nog meer mogelijkheden zijn die we kunnen toevoegen”, zegt wethouder Petra Molenaar (SP). “Het gaat in principe om kortdurende oplossingen met een duur van maximaal zes maanden, maar in sommige gevallen kan daar een uitzondering op gemaakt worden.”

Schoolverlatersnorm vervalt

Het college laat ook de schoolverlatersnorm vallen. Dit betreft een lagere bijstandsnorm voor jongeren die hun school of studie niet afronden. Zij kregen dan niet meer dan wat ze ontvingen vanuit de Wet studiefinanciering. “Dit kwam nauwelijks voor, en ook zien we dat een lagere bijstandsnorm niet het gevolg heeft dat jongeren hun studie voortzetten”, zegt Molenaar. “In plaats van deze financiële beperking zetten wij in op deze groep met een vaste klantmanager en de dienstverlening vanuit het WerkBedrijf.”

Giften en beslagvrije voet

Sinds maart hanteert de gemeente Nijmegen al het vrijlaten van giften tot 1200 euro zonder korting op de bijstand. Dit wordt nu ook vastgelegd als handelswijze, evenals het hanteren van de beslagvrije voet van 95 procent van de bijstandsuitkering in het geval van openstaande schulden. Bijstandsgerechtigden die schulden moeten afbetalen, kunnen aangeven als zij in plaats van uit hun maandelijkse uitkering willen afbetalen vanuit het vakantiegeld.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.