Ankeiler: De nieuwe sportaccommodatie met gezondheidsplein en gezondheidscentrum die gerealiseerd wordt in Hof van Holland in Lent gaat, als de Nijmeegse gemeenteraad daarmee instemt, De Boog heten.

- De nieuwe sportaccommodatie met gezondheidsplein en gezondheidscentrum die gerealiseerd wordt in Hof van Holland in Lent gaat, als de Nijmeegse gemeenteraad daarmee instemt, De Boog heten. Tot nu toe was de werknaam van het multifunctionele gebouw ‘Sporthal Plus’. De nieuwe naam heeft het college kortgesloten in samenspraak met Cortese Development, dat eigenaar is van het deel van het gebouw waarin het gezondheidscentrum wordt gerealiseerd.

Bogen in ontwerp

De toekomstige gebruikers van het gebouw zijn ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe naam voor het gebouw, laat het college weten. De naam past wat betreft het college goed bij het ontwerp van het gebouw. “De architect heeft bogen verwerkt in het ontwerp, omdat dit aansluit op de vormgeving van de vlakbij gelegen Oversteek. Ook sluit de naam aan op de bogen van de Waalbrug. Daarnaast ontstaat er hiermee een mooie link met de nabijgelegen sporthal De Triangel. De naam De Triangel was namelijk ook geïnspireerd door de herhaalde vormen die terugkomen in het ernaar genoemde gebouw.” Ook van belang is volgens het college dat de naam De Boog een eenvoudige spelling heeft en niet te lang is. “Hiermee is de naam ook toegankelijk voor de (kleinere) kinderen die in de sporthal gymles krijgen of gaan sporten.”

Accommodatie van drie verdiepingen

De accommodatie aan het Dick Boerrigterplein in Lent krijgt drie verdiepingen, met op de begane grond een parkeergarage, een apotheek en enkele zorgaanbieders. De eerste en tweede verdieping worden hoofdzakelijk ingenomen door de negen meter hoge sporthal. Deze hal krijgt het formaat van drie basketbalvelden. Op de tweede verdieping van de accommodatie komt tevens een huisartsenpraktijk. De derde verdieping is voor wijkteams en andere sociale werkers.

Extra budget

In 2018 besloot het college om in Hof van Holland een sporthal te realiseren voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs, de breedtesport en wedstrijden op nationaal niveau. Aansluitend ontstond de wens om deze sportaccommodatie onder één dak te combineren met het huisvesten van een gezondheidsplein met daarin de maatschappelijke functies van het Stip en de buurteams en een gezondheidscentrum. In juni moest het college bij de gemeenteraad aankloppen voor extra budget voor de realisatie van het project. Dat was onder andere omdat de prijzen van bouwmaterialen en loonkosten flink gestegen zijn en bij het vaststellen van het budget uitgegaan was van toen geldende regelgeving waarbij de btw volledig gecompenseerd zou worden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.