Bevat Video: Video
Lead image 1:
Lead image TXT 1: Zijaanzicht van de nieuwbouwplannen van Dornick B.V. Foto: Dornick BV
Lead image 2:
Lead image TXT 2: Het ontwerp van Kees Teeken die in opdracht van het Bewonersplatform Weezenhof een plan bedacht. Foto: Bewonersplatform Weezenhof
Ankeiler: Het merendeel van omwonenden van het in 2017 afgebrande winkelcentrum Weezenhof staat kritisch tegenover de nieuwbouwplannen van Dornick BV.

- Het merendeel van omwonenden van het in 2017 afgebrande winkelcentrum Weezenhof staat kritisch tegenover de nieuwbouwplannen van Dornick BV. Dat blijkt uit een enquête, uitgevoerd door het bewonersplatform.

56% van de respondenten zou het plan van Dornick een slecht plan vinden; 81 % vindt het ontwerp te hoog; 77 % wil meer ‘groen’ in het plan en 74% ziet problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid of vreest verkeershinder. Zes op de tien respondenten ziet in de nieuwbouwplannen ook geen vooruitgang van de leefbaarheid. Op vraag ‘Heeft dit plan invloed op de leefbaarheid in de wijk? antwoordden ze namelijk ‘Ja, nadelig’. Slechts 19% antwoordde ‘Ja, voordelig’.

Niet onafhankelijk

Hierbij moet worden aangetekend dat de enquête dus niet is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, maar door het bewonersplatform zelf.

Tekst gaat verder onder de video:

Afbeelding
Zijaanzicht van de nieuwbouwplannen van Dornick B.V. Foto: Dornick BV

Maximaal vijf verdiepingen

Het platform wil vasthouden aan het alternatieve plan voor de nieuwbouw dat zij in 2018 presenteerden met de wensen van geen grootschalige supermarkten, geen hoge woontorens en maximaal vijf verdiepingen. In de plannen van Dornick is een gedeelte van het gebouw 12 verdiepingen hoog. De gemeente Nijmegen laat weten dat er voor wat betreft de bouwhoogtes afstemming is gezocht met de bestaande bouwhoogtes in de buurt. “Aan de zuidzijde is de bouwhoogte laag gehouden en richting de hoogbouw loopt de bebouwing op. Na besprekingen in de commissie Beeldkwaliteit zijn nog verschuivingen in de bouwhoogtes geweest”, legt een woordvoerder uit.

Afbeelding
Het ontwerp van Kees Teeken die in opdracht van het Bewonersplatform Weezenhof een plan bedacht. Foto: Bewonersplatform Weezenhof

De eerdere plannen die Dornick presenteerde werden door de Commissie Beeldkwaliteit van de gemeente (voorheen Welstandscommissie) bekeken en teruggestuurd naar het bedrijf voor een aantal aanpassingen. Dornick-eigenaar Rob Hendriks laat weten dat de hoogte in verhouding staat met het oppervlakte van het gebouw. “Als het niet zo hoog zou zijn, dan zou het gebouw een gedrocht worden.” Hij legt uit met dit ontwerp ook voor gezorgd is dat elk appartement voldoende zon binnenkrijgt. Ze hebben hiervoor een speciale zonnestudie laten uitvoeren.

‘Er werd langs elkaar heen gewerkt’

Het Bewonersplatform Weezenhof bestaat sinds 2005 en maakt zich al jaren hard voor de opbouw van het winkelcentrum dat in 2017 gedeeltelijk werd verwoest door een brand. Ze zijn blij dat er eindelijk iets aan de Weezenhof gedaan gaat worden. “We hebben al vier en een half jaar op de gemeente en de projectontwikkelaar gewacht”, laten ze weten. “Het gaat hier om een gebouw dat er voor zeker 50 jaar komt te staan en dus beeldbepalend zal zijn voor de gebouwde omgeving en het imago van onze wijk. Dit plan accepteren zonder slag of stoot, zonder na te denken over de impact ervan, dat zou je later kunnen betreuren”, voegen ze toe.

Op 29 november zal het bewonersplatform na verwerking en analyse van alle data en meningen, de wijkbewoners volledig informeren over de uitslag van de enquête. Daarna willen ze pas hun conclusies trekken over het plan als geheel en over thema’s of onderdelen die aanpassingen behoeven. Maar in de voorlopige resultaten staat al te lezen dat “zo’n essentiële aanpassing het verlagen van de bouwhoogte is en het reduceren van de bouwmassa.”

‘Deze situatie is onwenselijk’

De gemeente Nijmegen staat positief ten opzichte van de nieuwbouwplannen van Dornick: “Ruim vier jaar geleden is het winkelcentrum voor een belangrijk deel afgebrand. Deze situatie is niet wenselijk. En nu ligt er een plan dat hier een einde aan kan maken. Het plan bestaat uit nieuwbouw van een moderne supermarkt, winkeltjes en maatschappelijke/medische voorzieningen (apotheek, huisartsen en fysiotherapeut) met daarboven levensloopgeschikte woningen met op het dak van de supermarkt een grote binnentuin. Een programma dat naar ons idee een toevoeging is voor de wijk.”

Hendriks vindt de enquête suggestief opgesteld. “Samen met de gemeente hebben wij al een heel proces doorlopen. Dit zijn de plannen die eruit gekomen zijn. Ik kan gewoon niet iedereen te vriend houden.” De gemeente Nijmegen laat weten dat “voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan, kunnen bewoners een zienswijze indienen op het bestemmingsplan. We streven er naar het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2022 in procedure te brengen. Vaststelling zal dan naar verwachting na de zomer plaatsvinden.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.