Ankeiler: Het realiseren van 1000 woningen te midden van bedrijven in het deel van de Winkelsteeg ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg is vragen om dezelfde problemen als zich momenteel voordoen in Nijmegen-West wat betreft het leefklimaat, vinden verschillende partijen in de Nijmeegse gemeenteraad.

- Het realiseren van 1000 woningen te midden van bedrijven in het deel van de Winkelsteeg ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg is vragen om dezelfde problemen als zich momenteel voordoen in Nijmegen-West wat betreft het leefklimaat, vinden verschillende partijen in de Nijmeegse gemeenteraad. Het college wil bedrijventerrein Winkelsteeg herontwikkelen tot een gebied waar woningen en bedrijven naast elkaar bestaan. Deze herontwikkeling moet in totaal 3900 nieuwe woningen opleveren.

"1.000 woningen elders realiseren"

De PvdA vindt dat er ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg geen woningen toegevoegd moeten worden tussen bedrijven. “Ja, er moeten meer woningen gebouwd worden in Nijmegen", zegt raadslid Charlotte Brand. "Maar moet dat juist in dit gebied? Als je kijkt naar wat de nabijheid van industrie veroorzaakt voor bewoners in Nijmegen-West, is die functiemenging in de Winkelsteeg geen goed idee. Ook belemmeren we er bedrijven mee. We zouden daarom ook graag zien dat de 1.000 woningen die gepland zijn voor het noordelijk deel van de Winkelsteeg elders worden gerealiseerd of dat er in andere deelgebieden van de Winkelsteeg meer de hoogte in wordt gebouwd.”

Bewoners en bedrijven tegenover elkaar

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) geeft aan dat om woningen te kunnen realiseren in de nabijheid van bedrijven de zonering op gebieden als geluid, veiligheid en verkeer aangepast moet worden en dat daarover in gesprek wordt getreden met bedrijven die nu in de Winkelsteeg gevestigd zijn. VVD en Stadspartij Nijmegen zijn daar niet gerust op. “Naast het feit dat je bedrijven hiermee flink beperkt, kun je in overleg met bedrijven wel die hindercirkels aanpassen, maar daarmee creëer je vooral een kloppende werkelijkheid op papier”, zegt Maarten Bakker (VVD). “Als puntje bij paaltje komt, hebben bewoners van de woningen op die locaties tóch overlast door geluid en stank.” Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen) maakt zich zorgen dat bewoners en bedrijven hierdoor in de toekomst alsnog tegenover elkaar komen te staan. “Wordt de Winkelsteeg het Kanaalgebied van de toekomst?” Thomassen voorziet dat bedrijven die werkgelegenheid bieden voor praktische arbeid hierdoor uit het gebied en de stad gaan verdwijnen. “Wij willen geen stad zijn die alsmaar groeit, maar waar werkgelegenheid enkel groeit voor de academici.”

Dukenburg

De 1000 woningen die voorzien zijn voor het noordelijk deel van de Winkelsteeg moeten wat anderen betreft niet ter compensatie in Dukenburg gerealiseerd worden. “Daar zijn al grote woningbouwprojecten aan de gang of in de planning”, merkt Marieke Smit (GroenLinks). “We kunnen niet zomaar nog extra woningen over de heg gooien naar Dukenburg.” Dat vindt ook Marij Feddema (SP): “We kunnen niet zomaar groen gaan opofferen of nóg meer hoogbouw plannen in Dukenburg.” Ook wethouder Vergunst vindt nog meer woningen bouwen in Dukenburg eigenlijk geen optie. “Het is ingewikkeld om te schuiven tussen de Winkelsteeg en Dukenburg”, zegt Vergunst. “Als we daar veel extra woningen toevoegen, dan zie ik veel kritische bewoners van Dukenburg op mijn pad.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.