Ankeiler: Voor de blaashal in Elst is mogelijk een alternatieve locatie gevonden: aan de oostkant van sportpark De Pas.

- Voor de blaashal in Elst is mogelijk een alternatieve locatie gevonden: aan de oostkant van sportpark De Pas. De eigenaar van de grond kwam zelf met dit voorstel bij de gemeente. Nu wordt onderzocht of de locatie inderdaad geschikt is.

De blaashal moet in de wintermaanden gebruikt worden voor sportonderwijs van leerlingen van het Lyceum Elst en Het Westeraam. Ook hockeyclub HCOB wil de hal gebruiken voor trainingen en wedstrijden in de winter.

Geluidsoverlast en uitzicht

Eigenlijk zou de hal vanaf deze week op het sportpark zelf staan. De gemeente had daar een vergunning voor afgegeven, maar buurtbewoners waren bang voor overlast en belemmering van hun uitzicht. Ze stapten naar de bezwarencommissie, en naar de voorzieningenrechter. De rechter schorste de vergunning en de bezwarencommissie oordeelde dat de beslissing “op onzorgvuldige wijze tot stand was gekomen”.

De gemeente ging op zoek naar een alternatieve locatie, en dat lijkt nu te zijn gelukt. Eerst wordt nog wel onderzocht of het juridisch, financieel en technisch mogelijk is. Intussen wordt in overleg met de scholen bekeken waar het sportonderwijs kan plaatsvinden, nu de hal er nog niet staat.

De plannen voor de oorspronkelijke locatie zijn overigens nog niet helemaal van de baan, zo laat de gemeente weten: “Als uit het onderzoek blijkt dat de locatie ten oosten van sportpark De Pas niet geschikt is, kan de gemeente gezamenlijk met de scholen en HCOB het vergunningentraject voor die oorspronkelijke locatie vervolgen op basis van het advies van de bezwarencommissie.”

Lees ook: Bewoners voelen zich aan de kant gezet door komst blaashal
Lees ook:
De rechter heeft geoordeeld: de blaashal mag er voorlopig niet komen

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.