Ankeiler: De gemeente Beuningen gaat het Kindpakket in de toekomst ook toegankelijk maken voor volwassenen.

- De gemeente Beuningen gaat het Kindpakket in de toekomst ook toegankelijk maken voor volwassenen. Het Kindpakket is een speciaal steunpakket bedoeld voor kinderen uit armere gezinnen. Begin volgend jaar treedt de gemeente hierover naar buiten met een voorstel.

Het college van Burgemeester & Wethouders oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden en zal in het eerste kwartaal van 2022 een presentatie geven in de raadscommissie Samenleving, dat antwoordt het college op schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad.

Het Kindpakket bestaat sinds 2018 en is een samenhangend pakket van regelingen en voorzieningen. Het zorgt ervoor dat kinderen die vanuit hun gezin weinig kansen krijgen, toch participeren in de samenleving. Zo kunnen ze een zwemdiploma halen, thuis gebruikmaken van een laptop en meegaan op schoolreisje.

Twee regelingen combineren tot één systeem

Het gemeentebestuur wil vooral bestaande regelingen eenvoudiger en toegankelijker maken voor de doelgroep, namelijk mensen met een laag inkomen. Waarschijnlijk ook met een breder aanbod, maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover.

Het idee is dat twee regelingen (het Kindpakket en de huidige regeling Meedoen) worden gecombineerd tot één systeem. Nu werkt de regeling ‘Meedoen’ op declaratiebasis en is het Kindpakket een digitaal systeem.

Mensen hoeven geen geld voor te schieten

Door ‘Meedoen’ te koppelen aan het systeem van het Kindpakket, kunnen inwoners gemakkelijker gebruikmaken van alle mogelijkheden, zonder zelf eerst geld te hoeven voorschieten. De vereniging of organisatie die betaald moet worden, wordt dan direct door de gemeente uitbetaald.

Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een abonnement op de bibliotheek, lidmaatschap van een sportclub, of het organiseren van leuke uitjes. Ook onderzoekt men hoe het aanbod verder kan worden uitgebreid, onder andere met lokale mogelijkheden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.