Bevat Audio: Audio
Ankeiler: Deze week worden de twee windturbines bij Centrale Gelderland, vlakbij de sluis in Weurt, getest. Zo'n test gaat in verschillende fases.

- Deze week worden de twee windturbines bij Centrale Gelderland, vlakbij de sluis in Weurt, getest. Zo'n test gaat in verschillende fases. Naar verwachting gaan de windmolens medio november energie opwekken.

Beluister hieronder het gesprek met Michael Verheul over het testen van de windturbines, tekst gaat daarna verder:

De twee windmolens staan op het terrein van Centrale Gelderland. Dat terrein is al tachtig jaar bestemd voor energieopwekking. Dat gebeurde eerst door de kolencentrale. Die is nu niet meer in gebruik, en wordt in fases afgebroken. Nu worden er allerlei duurzamere alternatieven ontwikkeld, waaronder zonneparken en windturbines.

Fases

Energiebedrijf Engie bouwt de turbines. Woordvoerder Michael Verheul legt uit hoe de windturbines in fases werden opgebouwd en nu worden getest: "In juni zijn we begonnen met de fundering. Vervolgens zijn die turbines in augustus opgebouwd, en in september zijn er aan de binnenkant systemen, transformatoren en kabels erin gebracht. Je ziet het misschien niet, maar van binnen is er een hoop gebeurd."

Nu gaat een fase in waarbij alles wordt getest: "Er gaat een team aan de slag die alle systemen komt instellen, controleren en testen. Dat team gaat beginnen met het visuele gedeelte, dus is alles wel goed aangesloten? Vervolgens gaan ze alle systemen die in zo’n windmolen zitten nalopen. Dat is best complex. De transformator, die laagspanning omzet in hoogspanning, is bijvoorbeeld verbonden met 24 leidingen naar boven. Ook zitten er in de turbine brandmelders, noodvoorzieningen en allerlei veiligheidssystemen. Al die systemen en hun back-ups moeten gecontroleerd worden," legt de woordvoerder uit.

Wieken

De wieken van een windturbine worden ook getest. Verheul: "Eerst krijgen ze een visuele inspectie. Als alle systemen uiteindelijk zijn gecontroleerd, wordt ook de werking van de turbine nagelopen. Afhankelijk van het weer natuurlijk, want als er geen wind is moeten we het uitstellen. Ook wordt er gekeken of de molen daadwerkelijk stroom opwekt." Als alles goed volgens plan verloopt, kunnen half november de windmolens energie gaan leveren.

Overlast

De woordvoerder maakt zich geen zorgen over mogelijke overlast: "In het voortraject hebben we met de omgeving meerdere bijeenkomsten gehouden. De zorgen die leven hebben we serieus meegenomen. Zo hebben we gekozen voor het ‘stilste’ type windmolen die er is. Daarnaast komt er een slagschaduw regeling. We hebben aangegeven dat we scherp zullen handhaven op die norm en proberen te streven naar minimale slagschaduw," aldus Verheul.

Lees ook: Inwoners Weurt reageren gelaten op nieuwe windmolens bij Centrale Gelderland

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.