Ankeiler: Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft de laatste maanden duidelijk meer mensen aan werk geholpen. Het gaat daarbij om personen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.

- Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft de laatste maanden duidelijk meer mensen aan werk geholpen. Het gaat daarbij om personen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zei wethouder Frans Houben dinsdagavond in de gemeenteraad van Beuningen, in antwoord op vragen van CDA-raadslid David Schaftenaar.

Sommige werkzoekenden moeilijk plaatsbaar

Volgens de wethouder is er bij het Werkbedrijf een grotere uitstroom van met name jongeren, maar ook 50-plussers. Schaftenaar stelde raadsvragen aan wethouder Houben naar aanleiding van kritische opmerkingen in de nieuwe programmabegroting van Beuningen. Die kritiek was uitgelicht in de lokale pers. Daaruit bleek dat het Werkbedrijf sommige werkzoekenden steeds moeilijker kan plaatsen.

Het CDA wilde weten wat de redenen daarvan zijn en waarom het werk in de licht industriële sector terugloopt. Ook vroeg Schaftenaar zich af welke mogelijkheden de wethouder in de toekomst ziet voor deze specifieke groep werkzoekenden.

Detachering belangrijk

Houben wees er op dat het Werkbedrijf vooral moet inzetten op meer kansrijke beroepen in de regionale arbeidsmarkt. Hij noemde in dit verband ict, transport, zorg, logistiek en soortgelijke werkzaamheden.

De Beuningse wethouder, die onder meer verantwoordelijk is voor Werk en Inkomen, benadrukte het belang van detachering. Dat betekent meestal dat personeel tijdelijk wordt uitgeleend aan een werkgever.

"Door mensen te detacheren, wordt het risico voor de werkgever weggenomen. Zo worden werkgevers over de streep getrokken en kunnen er meer kandidaten worden geplaatst," zo zei Houben.

Meer investeren in kennis en vaardigheden

Hij vertelde dat er hard gewerkt wordt om het imago van bepaalde beroepen te verbeteren. "Want niet iedereen wil in de logistiek of soortgelijke beroepen aan de slag," aldus de wethouder.

Verder zullen de gemeenten en het Werkbedrijf nog meer moeten investeren in kennis en vaardigheden van mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Houben legde uit dat licht industrieel werk van oudsher nooit zo aanwezig is geweest in deze regio.

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel