Ankeiler: Door een gebrek aan ambtenaren die gespecialiseerd zijn in bouwprocedures loopt de hoognodige woningbouw in Gelderland vertraging op.

- Door een gebrek aan ambtenaren die gespecialiseerd zijn in bouwprocedures loopt de hoognodige woningbouw in Gelderland vertraging op. De provincie Gelderland wil dit probleem oplossen door ambtenaren versneld op te leiden.

In onze provincie is de woningnood groot. Tot 2030 moeten er 85.000 woningen worden bijgebouwd. Gemeenten moeten de bouwplannen beoordelen. Deze procedures zijn door de regelgeving rondom stikstof, duurzaamheid en klimaatadaptatie complexer geworden. Dit vraagt om specialistisch personeel, maar dat is onvoldoende beschikbaar. Dit gebrek aan gekwalificeerd personeel is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving het grootste knelpunt in de bouw van woningen.

Versneld opleiden

De provincie Gelderland wil de gemeenten helpen dit probleem op te lossen door ambtenaren versneld op te leiden. Samen met stichting Werken in Gelderland en Radboud Academy biedt de provincie daarom speciaal voor starters binnen het ruimtelijke domein een traineeship aan. Het traineeshiprogramma duurt een jaar.

“We hebben meer woonspecialisten nodig om de woningbouw te versnellen. Met dit traineeship stomen we nieuw talent klaar voor een baan in het ruimtelijk domein", aldus gedeputeerde Peter Kerris.

Zie ook: '100 miljoen euro om wooncrisis aan te pakken is een lachertje'

Traineeship

De trainees krijgen een baan bij gemeenten of omgevingsdiensten en een opleidings- en coachingprogramma. In het programma komen onderwerpen als de omgevingswet, inwonersparticipatie, planologische procedures en klimaatadaptatie aan bod. Het eerste traineeship start in februari 2022. Er zijn 25 plekken beschikbaar, onder meer bij de gemeenten Berg en Dal, Nijmegen en Overbetuwe, en aanmelden kan tot half november.