Ankeiler: Het landelijke steun- en herstelpakket aan inwoners die getroffen zijn door de coronamaatregelen is afgebouwd, maar het Nijmeegse college wil inwoners die nog steeds te maken hebben met een inkomensdaling door corona tot 1 januari blijven bijstaan met inkomensondersteuning.

- Het landelijke steun- en herstelpakket aan inwoners die getroffen zijn door de coronamaatregelen is afgebouwd, maar het Nijmeegse college wil inwoners die nog steeds te maken hebben met een inkomensdaling door corona tot 1 januari blijven bijstaan met inkomensondersteuning. Het gaat om inwoners die gebruikmaken van de Tozo of TONK-regeling.

“Deel kampt nog met financiële problemen”

Steeds minder inwoners hebben de afgelopen periode een beroep moeten doen op de Tozo en TONK, geeft het college aan. “Desondanks zien wij dat een deel van de inwoners in Nijmegen nog steeds kampt met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Dit zijn voornamelijk flexwerkers en zelfstandig ondernemers.” In september 2021 maakten nog 62 inwoners gebruik van de TONK en eind oktober hadden 351 ondernemers een Tozo-uitkering. “Bij de aanvraag van de Tozo hebben wij ondernemers gevraagd of zij verwachtten na 1 oktober over voldoende inkomen te beschikken om rond te kunnen komen. Ongeveer één derde van hen gaf aan dat dit niet het geval zou zijn.” Het betreft vooral ondernemers in de evenementenbranche en toerismesector. “Deze sectoren zijn nog niet op volle kracht gestart. De samenleving gaat open, de economie trekt aan, maar voor een deel van de inwoners zijn de problemen nog niet voorbij. Bovendien hervat de Belastingdienst de invordering van openstaande en veelal uitgestelde belastingaanslagen.”

“Inwoners niet in de steek laten”

De gemeente betaalt de langere ondersteuning deels uit eigen zak. “Het andere deel komt van middelen die van het Rijk hebben gekregen voor de TONK die niet helemaal op zijn gegaan”, zegt wethouder Petra Molenaar (SP). “Een aantal mensen denkt na 1 oktober nog in de problemen te komen, en wij willen onze inwoners niet in de steek laten. Natuurlijk toetsen we wel of dat ook daadwerkelijk zo is.” Het college voorziet een toename van ondernemers met financiële problemen. “We anticiperen hierop door extra capaciteit in te zetten voor schuldhulpverlening aan deze doelgroep.”

Transitievoucher

Werkenden die bedreigd worden met werkeloosheid en zelfstandig ondernemers die vanwege corona minder inkomsten hebben komen in aanmerking voor een transitievoucher van het Leerwerkloket ter waarde van 2500 euro. Hiermee kunnen zij een opleiding, training of cursus volgen bij een erkende opleider gericht op het versterken van de arbeidspositie.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.