Wijchen: overgangsperiode van twee maanden bij mindering in uren huishoudelijke hulp - RN7
Ankeiler: Mensen in Wijchen die vanuit de Wmo huishoudelijke hulp krijgen die na een volgende herindicatie afgeschaald wordt, krijgen een overgangsperiode van twee maanden voordat het nieuwe regime ingaat.

WIJCHEN - Mensen in Wijchen die vanuit de Wmo huishoudelijke hulp krijgen die na een volgende herindicatie afgeschaald wordt, krijgen een overgangsperiode van twee maanden voordat het nieuwe regime ingaat. Wijchen gaat in het kader van noodzakelijke bezuinigingen een nieuw normenkader toepassen voor de toekenning van huishoudelijke hulp, waarbij het de bedoeling is om waar mogelijk minder uren huishoudelijke hulp toe te kennen.

Normenkader en maatwerk

In het normenkader staan de basisactiviteiten voor het schoonmaken van een woning en daaraan zijn normtijden gekoppeld. Gemiddeld komt dit neer op twee uur per week. Bij nieuwe aanvragen en herindicaties vindt wel altijd een individuele beoordeling plaats. Daardoor blijft maatwerk mogelijk waar dat noodzakelijk is. Onlangs besloot de gemeenteraad dat er geen vervroegde herindicaties gaan plaatsvinden.

“Stukje service”

Om de overgang naar minder uren hulp voor zowel cliënten als hulpverlenende organisaties minder abrupt te maken, wil het college een overgangsperiode van twee maanden hanteren. Zo kunnen cliënten en zorgaanbieders zich goed voorbereiden op de veranderingen en hebben cliënten de tijd om eventueel zelf aanvullende maatregelen te treffen. “Als iemand gewend is aan meer uren huishoudelijke hulp, dan willen we niet meteen de volgende week daarop overgaan”, zegt wethouder Titus Burgers (PvdA). “Eerst moet er ruimte zijn voor alle partijen om te overleggen waarom er minder uren geïndiceerd worden en hoe het nieuwe regime ingepast kan worden. Het is een stukje service naar de cliënt toe en naar de organisatie die dit moet verwerken om het op deze manier zorgvuldig te doen.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.