Ankeiler: In de visie voor een nieuw voorzieningenhart in Wijchen-Zuid wordt de mogelijkheid gesuggereerd van een forse uitbreiding van het aantal vierkante meters voor detailhandel in Winkelcentrum Zuiderpoort, en dat zorgt voor flinke onrust onder ondernemers in het centrum van Wijchen en hun belangenbehartigers.

- In de visie voor een nieuw voorzieningenhart in Wijchen-Zuid wordt de mogelijkheid gesuggereerd van een forse uitbreiding van het aantal vierkante meters voor detailhandel in Winkelcentrum Zuiderpoort, en dat zorgt voor flinke onrust onder ondernemers in het centrum van Wijchen en hun belangenbehartigers. Zij vrezen dat dit de doodsteek voor het centrum zou kunnen zijn. Wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) spreekt van ‘een storm in een glas water’.

“Uitbreiden voor leegstand elders”

In een intentiebrief voor samenwerking tussen de gemeente en Talis en vastgoedeigenaar Rialto wordt gesproken over de realisatie van 6000 m2 aan winkel- en overige commerciële ruimten. Momenteel zou er in Winkelcentrum Zuiderpoort sprake zijn van 2300 m2 winkeloppervlak. “Er moet de komende jaren juist 15 tot 20 procent aan winkeloppervlakte onttrokken worden”, zegt Michiel van Thiel van de Vereniging van Pandeigenaren Wijchen-Centrum. “Er is helemaal geen behoefte aan meer winkels. Vijf kilometer hiervandaan ligt Winkelcentrum Dukenburg, waar 30 procent leegstand is.” Dat vindt ook Irma Talens, beleidscoördinator van Lokaal Retailbelang. “Begin 2022 wordt een toename van 40 procent leegstand van winkels verwacht. Het Rijk trekt niet voor niets geld uit voor sanering van winkelmeters. Elke ontwikkeling buiten het dorpscentrum gaat zijn weerslag hebben op het centrum. Dat heeft zich in Coevorden al voltrokken. Daar moest bijna de helft van de detaillisten uit het centrum verdwijnen.” Centrummanager Yvette Akkermans: “Er is al leegstand in het centrum en er is ook sprake van stille leegstand waarbij huurcontracten al opgezegd zijn maar de winkel nog niet weg is. Je gaat nu uitbreiden in Wijchen-Zuid voor leegstand in het centrum, terwijl er juist het voornemen was om zorg te dragen voor een krachtig centrum.”

“Storm in een glas water”

Wethouder Gerrits noemt de ophef ‘een storm in een glas water’. “Wijchen-Zuid is een grote wijk met 7700 inwoners. Zo’n wijk heeft een hart nodig en vertrouwen van de gemeente. Een goed voorzieningenhart is een aanjager voor de wijk. Het is geen doel op zich om extra winkelmeters te creëren, het is ook nog maar een visie. Bij het maken van concrete plannen komen alle belanghebbenden aan het woord en kunnen ook kaders met betrekking tot de detailhandelstructuur op tafel komen. Het is ook onjuist om te concluderen dat er sprake zou zijn van een toevoeging van 3700 m2 aan winkeloppervlak. Het huidige bebouwde oppervlak in 4300 m2 en dat zou kunnen uitbreiden tot 6000 m2. De invulling daarvan is nog helemaal niet duidelijk.”

Intentiebrief

Toch hebben verschillende partijen in de gemeenteraad moeite met het geven van een akkoord op de intentiebrief, die naast de visie ter besluitvorming voorligt. In die brief worden cijfers genoemd als 6000 m2 commercieel oppervlak en de realisatie van 480 parkeerplaatsen. “Op verschillende punten is onduidelijkheid over wat de juiste cijfers zijn, dus wat stel je daarmee dan vast en in welke mate is het juridisch bindend?”, vraagt Bjorn Derksen (CDA). “Neem liever de tijd om de stukken op orde te brengen dan het risico te nemen om aan de afspraken gehouden te worden.” Wessel Krale (VVD), jurist van beroep, wil het probleem oplossen met een amendement. “Een intentiebrief kan als juridisch bindend worden uitgelegd, daarom moeten we er een alinea in opnemen dat de intenties nog gewijzigd kunnen worden.” Johan de Kievit (Groen Sociaal Wijchen) vindt dat de intentiebrief ‘in de prullenbak’ kan. Op 21 oktober moet de gemeenteraad een besluit nemen over de visie en de intentiebrief met betrekking tot het project Hart van Zuid.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.