Ankeiler: Inwoners van Nijmegen West die hun open haard of houtkachel wegdoen, krijgen het komende jaar duizend euro van de gemeente.

- Inwoners van Nijmegen West die hun open haard of houtkachel wegdoen, krijgen het komende jaar duizend euro van de gemeente. Dat is een onderdeel van een pilot om de schadelijke effecten van houtstook terug te dringen. Er is ook subsidie beschikbaar voor het installeren van rookgasfilters en katalysatoren. De pilot in Nijmegen West duurt een jaar.

Bij onzorgvuldige houtstook komen giftige stoffen vrij. Volgens GroenLinks Nijmegen ervaart de helft van de Nederlanders wel eens overlast door houtrook. De partij lanceerde afgelopen najaar een plan in de gemeenteraad om de overlast van houtstook tegen te gaan.

Luchtkwaliteit Nijmegen West niet best

Het college voegt nu de daad bij het woord door een pilot tegen de nadelige effecten van kachels en open haarden. Dat die pilot juist in Nijmegen West wordt gehouden is volgens wethouder Jan Wijnia (klimaat) geen toeval; de luchtkwaliteit van dit Nijmeegse stadsdeel is niet best als gevolg van het verkeer, de scheepvaart op de Waal en de nabijgelegen industrie.

Ook houtstook heeft een nadelige invloed op de luchtkwaliteit. Zeker bij bepaalde weersomstandigheden en als het hout niet op de juiste wijze wordt verbrand. Daarom komt er naast de subsidie ook voorlichting. Wethouder Jan Wijnia noemt voorlichting zelfs het belangrijkste onderdeel van de pilot: “De eerste stap is dat mensen rekening met elkaar houden door bijvoorbeeld bij bepaalde weersomstandigheden geen hout te stoken.”

Beperkt budget

De subsidie voor katalysatoren (die de rook filteren) wordt zelfs alleen verstrekt als deelnemers eerst meedoen aan een workshop. Bovendien geldt die regeling alleen voor bestaande open haarden en kachels, want het liefst wil de gemeente dat er zo min mogelijk hout gestookt wordt.

Inwoners van Nijmegen West die er dit jaar gebruik van willen maken, moeten overigens wel snel zijn; voor de pilot is in eerste instantie slechts 10.000 euro beschikbaar, dus na tien mensen die hun open haard slopen is het geld al op. Volgend jaar wordt de subsidieregeling geëvalueerd en besloten op welke wijze de regeling wordt voortgezet.

Het college heeft ook onderzocht of houtstook aangepakt kan worden via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar dat blijkt niet haalbaar omdat hierover in het Bouwbesluit al regels zijn opgenomen. Bovendien gaat de APV over de openbare orde en veiligheid terwijl het stoken van hout 'achter de voordeur plaatsvindt'. Op dit moment kan het dus alleen aangepakt worden via het Bouwbesluit. Jan Wijnia: “Er zijn echter nog geen objectieve criteria vastgesteld wanneer er sprake is van overlast.”

Wethouder Wijnia hoopt dat de nieuwe Omgevingswet van 2022 wel mogelijkheden biedt. In het bijbehorende Omgevingsplan kunnen regels opgenomen worden zoals de duur en frequentie van houtstook en het gebruik onder bepaalde weersomstandigheden.

Meer over

Deel dit artikel