Ankeiler: De gemeente Nijmegen gaat actief inzetten op het benaderen van huishoudens die wel recht hebben op een bijstandsuitkering maar daar geen gebruik van maken.

- De gemeente Nijmegen gaat actief inzetten op het benaderen van huishoudens die wel recht hebben op een bijstandsuitkering maar daar geen gebruik van maken. Dit naar aanleiding van een rapport van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt ongeveer 35 procent van de rechthebbende huishoudens in Nederland geen gebruik maakt van de algemene bijstand.

Laatste inkomensvangnet

De resultaten uit het rapport zijn zorgelijke, vindt het college. “Zeker gezien het feit dat de algemene bijstand het laatste inkomensvangnet in Nederland is. Wanneer inwoners hier geen gebruik van maken terwijl zij er wel recht op hebben, vergroot dit het risico op problemen in de toekomst, zoals schulden. Door nu te investeren in de niet-gebruikers kan dit hoge maatschappelijke kosten op aanpalende terreinen (bijvoorbeeld schuldhulpverlening) voorkomen dan wel beperken.”

Geen zicht op aantal Nijmegenaren

De cijfers uit het rapport schetsen de situatie van 1 januari 2018. Op dat moment maakte ongeveer 180.000 huishoudens in Nederland geen gebruik van de algemene bijstand terwijl zij daar wel recht op hadden. Hoeveel huishoudens het zou betreffen in de gemeente Nijmegen is nog onduidelijk. “Daar hebben we nog geen zicht op, er wordt nog onderzoek op gedaan”, zegt wethouder Petra Molenaar (SP). “Maar kunnen er wel van uitgaan dat het in Nijmegen om een grote groep gaat.”

Zelfstandigen, jongeren en migranten

Twee derde van de niet-gebruikers heeft volgens het rapport een inkomen tussen 20 en 100 procent van de bijstandsnorm. Het gaat met name om zelfstandigen, jongeren en personen met een Europese migratieachtergrond. Die eerste categorie vormt de grootste groep. “Het gaat om mensen die niet weten ze hun eigen inkomsten kunnen aanvullen met behulp van een bijstandsuitkering,” zegt Molenaar. Naar verdere motieven waarom mensen niet van hun recht gebruikmaken om een bijstandsuitkering te krijgen moet nog verder onderzoek gedaan worden, geeft het college aan.

Jongeren in beeld

In eerste instantie zet de gemeente in op het benaderen van jongeren die niet weten dat ze recht hebben op een bijstandsuitkering en jongeren die niet in beeld zijn, naar aanleiding van het initiatief ‘Jongeren in beeld’ van het ministerie van SZW en het Inlichtingenbureau. De gemeente heeft hiervoor al een eerste lijst ontvangen met 230 jongeren die geen startkwalificatie hebben, niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, geen werk of te weinig inkomen (<€473,- per maand) hebben of geen uitkering hebben. “Na een eerste screening bleek dat veel van deze jongeren inmiddels wel bij ons bekend zijn. De jongeren die dit niet zijn en van wie blijkt dat ze nog steeds geen of een minimaal inkomen hebben benaderen wij op grond van de Participatiewet.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.