Wijchense raad wijst vervroegde herindicaties huishoudelijke hulp af - RN7
Ankeiler: De Wijchense gemeenteraad wijst het voorstel van het college af om vervroegde herindicaties te doen voor 700 cliënten die vanuit de Wmo 2 tot 4 uur huishoudelijke hulp per week ontvangen.

WIJCHEN - De Wijchense gemeenteraad wijst het voorstel van het college af om vervroegde herindicaties te doen voor 700 cliënten die vanuit de Wmo 2 tot 4 uur huishoudelijke hulp per week ontvangen. Om de stijgende kosten te beteugelen, wil wethouder Titus Burgers (PvdA) een nieuw normenkader gaan hanteren met de insteek om daar waar het mogelijk is voor minder uren te indiceren. Dat wil de gemeenteraad alleen toestaan bij nieuwe cliënten en wanneer bestaande cliënten daadwerkelijk toe zijn aan een nieuwe indicatie.

Betrouwbare overheid

Rob Albersnagel (Kernachtig Wijchen) voert twee argumenten op om niet voor vervroegde herindicaties te gaan. Zijn amendement werd met brede steun aangenomen. “Je hebt om te beginnen natuurlijk de kosten die daarmee gemoeid zijn. Maar daarnaast zijn de bestaande indicaties zorgvuldig tot stand gekomen. We willen een betrouwbare overheid zijn, dan moet je geen afspraken gaan breken.” Zainab Osman (PvdA) begrijpt dat er bezuinigd moet worden. “We moeten ander naar de zorg gaan kijken. Maar zorgvuldigheid moet boven snelheid gaan.” Kees van Galen (D66) gelooft überhaupt niet dat het voorstel tot een noemenswaardige bezuiniging gaat leiden. “Minder kosten voor huishoudelijke hulp kan leiden tot meer kosten elders. We houden onszelf voor de gek.”

870.000 euro

Alleen de VVD was wel bereid akkoord te gaan met het voorstel voor vervroegde herindicaties. “Vindt u zich als overheid onbetrouwbaar wanneer we opnieuw in gesprek gaan met cliënten?”, vraagt raadslid Roel Bouwmans. “Het verschil qua bezuiniging tussen deze scenario’s bedraagt ongeveer 870.000 euro. Dat is geld dat we goed kunnen gebruiken voor mensen die het nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de bestrijding van eenzaamheid.”

Vooruit denken

Voor wethouder Burgers is de keuze van de gemeenteraad geen gelukkige. Hij vindt dat er verder vooruit gedacht moet worden. “Gezien de aanzuigende werking van het abonnementstarief (waarbij niet naar het inkomen van de cliënt gekeken wordt, red.) en de vergrijzing die in Wijchen nog groter is dan landelijk gezien, kunnen we voorzien dat we gaan vastlopen in onze kosten. We willen deze zorg over vier of vijf jaar ook nog kunnen bieden. Zijn we een betrouwbare overheid als we dit aan zien komen en nu géén maatregelen nemen? Maatwerk blijft gewoon mogelijk.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.