Afdrukken
Bevat Video: Video
Ankeiler: De omstreden asfaltcentrale APN in Nijmegen wil nog niets kwijt over de stelling van de Nijmeegse gemeenteraad dat het bedrijf zijn biezen moet pakken.

NIJMEGEN - De omstreden asfaltcentrale APN in Nijmegen wil nog niets kwijt over de stelling van de Nijmeegse gemeenteraad dat het bedrijf zijn biezen moet pakken. Een meerderheid in de raad vindt dat als er juridische basis voor is de fabriek zo spoedig mogelijk moet worden gesloten. De asfaltcentrale kondigt maatregelen aan om ervoor te zorgen dat die juridische basis er niet is.

"We laten de discussie bij de gemeenteraad", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. "Nu is onze eerste zorg, actie ondernemen en maatregelen treffen." Daarmee gaat de asfaltproducent expliciet niet in op de stellingname van de gemeenteraad van Nijmegen, die wil dat APN vertrekt, liever gisteren dan vandaag.

Zie ook: Nijmeegse gemeenteraad wil dat asfaltcentrale vertrekt

APN voert per direct aanpassingen aan het productieproces in en onderzoekt hoe dat proces op termijn nog schoner kan. Zo gaan ze onderzoek doen naar de relatie tussen het recyclen van oud asfalt bij de productie van nieuw asfalt en wat er daardoor uit de schoorsteen komt van de asfaltcentrale. De gemeente Nijmegen heeft zelf aangedrongen op dat recyclen van oud asfalt. Het bedrijf laat ook zelf metingen uitvoeren. Die doen ze niet zelf om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Sterfhuisconstructie

De raad sprak zich in meerderheid vergaand uit over de asfaltproducent. Zo is er een motie aangenomen voor een sterfhuisconstructie voor APN. Dat betekent dat groeimogelijkheden voor het bedrijf op die plek zijn uitgesloten. APN heeft recent juist nog gepolst of het de productie in Nijmegen kon verdubbelen.

Daarmee wordt de toekomst voor de fabriek een zeer ingewikkelde. Groei lijkt nodig om de geëiste aanpassingen aan de productie te kunnen doorvoeren. Wanneer APN niet aan de gestelde normen kan voldoen zal het bedrijf moeten sluiten, stelde de Nijmeegse gemeenteraad woensdagavond glashelder. Maar om binnen die normen te blijven is een fikse investering nodig. Die investering moet worden terugverdiend. Omwonenden zien een rechtstreeks verband met de door APN gewenste uitbreiding.

Knopen tellen

"Ik kan me bijna niet voorstellen dat de APN niet zegt: ik ga mijn knopen tellen, ik ben hier weg", zegt Roel van Tiel daarover. Namens de Vereniging Dorpsbelang Hees is hij één van de omwonenden die nauw betrokken zijn bij het verzet tegen de asfaltcentrale. "Ik denk dat de rekenmachines daar al op tafel liggen. Dat ze nu gewoon de businesscase aan het maken zijn. Kunnen wij hier nog genoeg geld vandaan slepen? Wetende dat we eigenlijk gewoon een raad tegen hebben."

Van Tiel wijst erop dat APN een een gemeenteraad tegenover zich heeft die het bedrijf liever kwijt dan rijk is en dat ze geen nieuwe vergunningen meer krijgen. "Dat ze zelf gaan betalen voor de meetapparatuur. Dat de kans levensgroot is dat als ze die geïnstalleerd hebben en er nog twee keer wat gevonden wordt, ze onmiddellijk exit zijn."

Al decennia wordt er steen en been geklaagd over een niet te harden stank afkomstig van asfaltcentrale APN. Ook maken inwoners van Nijmegen-West zich ernstige zorgen om de aanhoudende gezondheidsklachten die ze ervaren. De uitstoot van de fabriek slaat ze op de keel en longen. Veel omwonenden vrezen zelfs een verband met kankergevallen in de directe omgeving van de asfaltproducent.

Giftige stoffen

De bom barstte recent pas echt toen Omroep Gelderland naar buiten bracht dat omwonenden een uitgelekte brief in handen hadden gekregen gericht aan bouwbedrijf Dura Vermeer, de eigenaar van de asfaltcentrale.

De brief was afkomstig van de gemeente die tijdens een onaangekondigde meting in juni een overschrijding van 17 keer de norm aan giftige stoffen (met name naftaleen) had geconstateerd en nu dreigt met een dwangsom als er niets verandert. De buurt reageerde woedend en ontzet.

Kijk hier naar een video over de raadsvergadering van woensdagavond:

Zie ook:

Deel dit artikel