Ankeiler: De gemeente Overbetuwe start met een pilot om tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten te ondersteunen.

- De gemeente Overbetuwe start met een pilot om tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten te ondersteunen. Er is in de pilot gekozen voor maximaal vier tijdelijke initiatieven van middelgrote of grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Per locatie mogen maximaal 125 slaapplekken komen.

De pilot loopt vooruit op het nieuwe beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten, dat in 2022-2023 moet worden vastgesteld. Dit zal regionaal worden gedaan. Het aantal werkzame arbeidsmigranten in de regio Arnhem Nijmegen en Overbetuwe verdubbelt namelijk in de periode 2020-2030. Er is vooral veel behoefte aan flexibele woonplekken. Het gaat om mensen die enkele maanden hier verblijven, maar ook om personen die gedurende enkele jaren huisvesting nodig hebben.

Per locatie 125 slaapplekken

De huisvesting-pilot moet wel aan bepaalde criteria voldoen. Er worden maximaal vier tijdelijke initiatieven gehonoreerd, waarbij per locatie hoogstens 125 slaapplekken komen. In totaal mogen er maximaal 400 slaapplekken. De gemeente Overbetuwe heeft verder de intentie uitgesproken zich te willen houden aan de aanbevelingen van de commissie Roemer. Hierin staat dat arbeidsmigranten recht hebben op een duurzame humane en sociale huisvesting.

De voorzieningen mogen niet leiden tot overlast voor de samenleving. Die kans lijkt klein, omdat de aangewezen locaties voor de huisvesting op of nabij bedrijventerreinen liggen, zo staat in de pilot beschreven. Overbetuwe zal voor nieuwe locaties een tijdelijke omgevingsvergunning uitgeven met een maximum van 10 jaar. Dit is de maximale termijn waarover het college kan besluiten, zonder het bestemmingsplan te hoeven aanpassen.

Het is nog onduidelijk waar de slaapplekken gepland worden en in hoeverre deze zullen leiden tot mogelijke overlast of protesten van omwonenden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.