Ankeiler: Het Nijmeegse college stelt aan de gemeenteraad voor om toch in eerste instantie nieuwe standplaatsen voor woonwagens te creëren op bestaande locaties in plaats van op nieuwe locaties aan de Elshofweg, de Weteringweg en de Stationsstraat.

- Het Nijmeegse college stelt aan de gemeenteraad voor om toch in eerste instantie nieuwe standplaatsen voor woonwagens te creëren op bestaande locaties in plaats van op nieuwe locaties aan de Elshofweg, de Weteringweg en de Stationsstraat. Hoewel het college eigenlijk meer spreiding over de stad wil, verwacht men op deze locaties lange procedures te moeten doorlopen, mede ook omdat uit het peilen van reacties er veel tegenstand blijkt te zijn. Op de huidige locaties hoopt men binnen twee jaar wel 25 nieuwe standplaatsen te kunnen realiseren.

Uitbreiding bestaande locaties

Het college ziet op de kortere termijn de mogelijkheid om 10 standplaatsen toe te voegen op de bestaande woonwagenlocaties Teersdijk (6), Ackerbroekweg (2), Dorpsstraat (1) en Oude Ubbergseweg (1). Voor de Teersdijk stelt het college voor aan de gemeenteraad om onderzoek te doen naar het realiseren van nog eens 15 standplaatsen op de plek waar nu een bosje staat. Dit stuk grond maakte eerder al deel uit van het woonwagenkamp. Hiervoor moeten echter nog wel specifiek reacties uit de omgeving opgehaald worden. Met de 25 plekken wil het college een plek creëren voor de urgente vraag van 25 thuiswonende volwassenen die een eigen standplaats zoeken. “Ik ben tevreden als we deze 25 plekken binnen twee jaar kunnen realiseren”, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). Voor de Oude Ubbergseweg, waar er één standplaats bij zou komen, is relatief veel weerstand onder omwonenden. Vergunst: “We vinden het echt verantwoord om daar één standplaats toe te voegen.”

Nieuwe locaties niet uit beeld

Voor de resterende vraag van zo’n 65 standplaatsen zijn de drie beoogde nieuwe ‘kansrijke’ locaties aan de Elshofweg, de Weteringweg en de Stationsstraat nog niet uit beeld. Het college verwacht hier echter te maken te krijgen met langdurige procedures in verband met ruimtelijke inpassing. Daarnaast blijkt uit een inventarisatie van meningen van omwonenden dat er veel zorgen en bezwaren bestaan, in het bijzonder in het geval van de Elshofweg en de Weteringweg. “We houden deze locaties aan als potentiële locaties voor de toekomst”, zegt Vergunst. “We zijn voor inclusieve stad, en daar horen woonwagenbewoners ook bij. Daarom willen we uiteindelijk meer spreiding.”

Teersdijk

Stadspartij Nijmegen-fractievoorzitter Wendy Grutters diende in januari samen met GroenLinks, PvdA en SP een motie om het college te bewegen in plaats van enkel nieuwe locaties ook uitbreiding op bestaande woonwagenlocaties te onderzoeken. Zij vindt echter dat er op de Teersdijk alleen al 25 nieuwe standplaatsen gerealiseerd zouden moeten kunnen worden. “Ik ben geen architect, maar ik denk dat het wel kan. Vermoedelijk wil het college zo min mogelijk clustervorming, maar dat familiaire hoort juist bij die cultuur. Als je dat niet toelaat, discrimineer je, vindt ook het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. En natuurlijk moet er uiteindelijk ook op andere plekken uitgebreid gaan worden.” Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) stelde in januari voor om niet naar andere locaties te kijken, maar direct voor uitbreiding op enkel de Teersdijk te gaan. Daar vond hij toen geen medestanders voor. “Ik heb toen al aangegeven dat er geen 5 locaties op korte termijn beschikbaar zijn in de stad. Tevens veroorzaak je door die locaties wel te onderzoeken ontzettend veel onrust in de stad. Op Teersdijk is plek zat. Gelukkig komt het college nu ook tot dit oordeel.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.