Afdrukken
Ankeiler: De gemeente Beuningen heeft data vast gesteld waarop de inwoners kunnen meepraten over het concept-plan 'Panorama 2040' woningbouw in de gemeente.

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen heeft data vast gesteld waarop de inwoners kunnen meepraten over het concept-plan 'Panorama 2040' woningbouw in de gemeente. Het concept stuitte voor het zomerreces op veel weerstand waardoor de gemeente besloot gesprekstafels in te stellen. Winssen is als eerste aan de beurt.

Door de vele reacties van bewoners, heeft de gemeente structuurmodellen opgesteld die vanaf 21 september online staan. Deze modellen geven per ontwikkelgebied weer wat de gewenste hoofdstructuur (wegen, groen, water, bebouwing) is en wat de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn (percentage betaalbare woningen, doelgroepen e.d.).

23 november definitief

Voor Ewijk heeft de gemeente 11, 13 en 14 oktober genoteerd. Voor Weurt en Beuningen zelf zijn nog geen data bekend. De structuurmodellen kunnen volgens de gemeente nog aangepast worden naar aanleiding van de reacties die zijn opgehaald bij de gesprekstafel. De commissie ruimte bespreekt dit dan in de vergadering van twee november. Vervolgens bespreekt de gemeenteraad alles in de vergadering van 23 november en zou Panorama 2040 definitief moeten worden gemaakt.

"Het definitief maken zou eerst oktober zijn, maar dit is opgeschoven", legt een woordvoerder uit. "Het is vervolgens aan de markt (projectontwikkelaars, woningbouworganisaties, particuliere initiatiefnemers) om initiatief te nemen om de locaties te ontwikkelen. Met andere woorden: in het grote geheel staan de kaders wat waar gebouwd kan worden (bijv. volume, hoogte, dichtheid, voorzieningen). De daadwerkelijke woningbouw is hiermee nog niet bepaald."

Bewonersgroep ontevreden

De bewonersgroep Luit, Uilenburg & Burg. Sprengerlaan van Ewijk die RN7 eerder sprak, zijn niet te spreken over de gang van zaken. In een brief die zij op 8 september aan het college en de raad stuurde, laten zij weten dat de informatieverstrekking onduidelijk en ondermaats is: "De informatieverstrekking richting bewoners moet als doel hebben om zoveel mogelijk bewoners te informeren over de toekomstige omgevingsvisie en ze te enthousiasmeren om hun mening te geven en/of mee te denken over de ontwikkeling van hun eigen omgeving en die van de rest van de gemeente voor de komende 20 jaar!

Het college op haar beurt schreef op 2 september al aan de raad dat zij helemaal niet verplicht is om inwoners inspraak te geven: "Voor een vrijwillig omgevingsprogramma geldt dat er geen wettelijke verplichting is voor inspraak. Dit betekent dat er op basis van de inspraakverordening van Beuningen ook geen verplichting is tot het voeren van inspraak."

Thermometer in samenleving

Verderop in de brief valt te lezen dat "Voor het concept Panorama 2040, een onderdeel van het Omgevingsprogramma Woningbouw, hebben we ervoor gekozen om zogezegd de thermometer in de samenleving te steken. Inwoners zijn geconsulteerd over wat men van de woningbouwambitie vindt en of er ideeën, suggesties en kanttekeningen zijn bij het toekomstbeeld dat met het panorama is geschetst."

Dit lijkt haaks te staan op de uitspraken die wethouder Sijmen Versluijs vóór die bewuste raadsvergadering deed: "Het Panorama is leidend voor de verdere uitwerking van de plannen. Daarover kunnen inwoners nog meepraten, maar we gaan geen inspraakronde instellen om het Panorama ter discussie te stellen.’’ Uiteindelijk werd in de gemeenteraadsvergadering van 5 juli besloten dat er wél inspraak moest komen van de inwoners op de plannen.

2000 woningen

Inwoners hebben nog alle mogelijkheid om mee te denken en eventueel bezwaar te maken, vertelt de woordvoerder. "Bij iedere ontwikkeling (deelplan) volgt een hele procedure van publicatie, inzien, zienswijze, bezwaar e.d." Beuningen wil de komende jaren ongeveer 2000 woningen bouwen om te kunnen groeien naar een gemeente van 30.000 inwoners. Ongeveer de helft van die huizen komt in Ewijk, 150 staan er gepland op de oeverwallen, 200 in Winssen en 700 in Beuningen en Weurt. Ook staat er hoogbouw ingetekend in Ewijk en Beuningen.

Over wanneer de eerste huizen gebouwd zouden kunnen worden, laat de gemeente Beuningen het volgende weten: "Het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk kan jaren duren. Zeker omdat de grond vaak (nog) niet in handen is van ontwikkelaars. Maar de woningnood is nu en daarom wil de gemeente ook snel ontwikkelen. De gemeente zal zeker geen beperkende factor zijn in ontwikkelingen die passen binnen de visie en plannen. Maar het proces van bestemmingsplan en participatie dient wel zorgvuldig te verlopen. Reëel is het om tussen 2025 en 2030 de eerste woningen beschikbaar te hebben."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel