Afdrukken
Ankeiler: De direct omwonenden van de hockeyclub HCOB stappen naar de rechter toe om de voorbereiding én plaatsing van de blaashal te voorkomen totdat er uitspraak komt in de bezwaarprocedure.

- De direct omwonenden van de hockeyclub HCOB stappen naar de rechter toe om de voorbereiding én plaatsing van de blaashal te voorkomen totdat er uitspraak komt in de bezwaarprocedure. Eind juni besloot de gemeente Overbetuwe voor 10 jaar een tijdelijke omgevingsvergunning voor een opblaasbare hockeyhal te verlenen aan de sportclub. Omwonenden vrezen geluid- en lichtoverlast.

Dinsdag 7 september ontvingen de bewoners van de hockeyclub het akoestisch rapport dat de club moest laten uitvoeren om een nieuw melding Activiteitenbesluit in te dienen bij de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat aan de maximale geluidsniveaus wordt voldaan, behalve bij 'incidentele' toernooisituaties . De richtwaarde wordt dan 3dB overschreden valt te lezen.

Rapport niet volledig

Maar volgens Petran Poels, de advocaat van de omwonenden, is het rapport niet volledig. "Alleen het geluid van de luchtgenerator die de hal opblaast, schijnt meegenomen te zijn. Niet het lawaai van mensen die aan het hockeyen zijn." Het akoestische rapport wordt nu naar een specialistisch bureau gestuurd, die het gaat beoordelen op representativiteit en volledigheid. "Ik kan nu al zien dat het rapport de rechterlijke toets niet zal doorstaan" vertelt Poels, die vaker dit soort zaken behandelt.

De bewoners hebben in ieder geval woensdag bij hem aangegeven niet de uitslag van de expert af te wachten en hem gevraagd een voorlopige voorziening bij de rechter aan te vragen. Ze willen de bouw van de hal maar ook de grondvoorbereidingen niet afwachten, legt Poels uit. Een voorlopige voorziening is overigens een aparte procedure, naast de lopende bezwaar- of beroepsprocedure. De rechter wordt dan gevraagd of er een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaar of het beroep nog in behandeling is.

Alternatieve locatie

De bewoners lieten ons weten dat ze merken dat wat betreft de gemeente en de HCOB geen enkele moeite wordt ondernomen om naar een alternatieve locatie te kijken voor de blaashal. "Er wordt door deze beide alléén gekeken naar een locatie bij de hockeyvelden en niet op het gehele sportpark de Pas of elders in Elst." Volgens hen is er een prima alternatieve locatie: de parkeerplaats van de multifunctionele sporthal. "Deze wordt pas 2025 in gebruik genomen. Tot die tijd zou de blaashal makkelijk op die plek geplaatst kunnen worden."

Het verzoek om voorlopige voorziening wordt zo snel mogelijk ingediend door Poels. Afhankelijk van de reactie van vergunninghouder en de gemeente - over wanneer men wil beginnen met de werkzaamheden - bepaalt de voorzieningenrechter vervolgens een zittingsdatum. Normaliter volgt dan binnen twee weken een uitspraak op het verzoek.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel