Ankeiler: Van de 204 recreatiewoningen op park de Groene Heuvels in Ewijk zijn er 166 inmiddels weer in gebruik als vakantiewoning.

- Van de 204 recreatiewoningen op park de Groene Heuvels in Ewijk zijn er 166 inmiddels weer in gebruik als vakantiewoning. Sinds de gemeente Beuningen eind 2018 streng is gaan optreden tegen permanente bewoning, heeft men 161 dwangsommen opgelegd. Dat heeft het college van B&W bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad van Beuningen.

Florerend vakantiepark

Het college wil van de Groene Heuvels weer een florerend vakantiepark maken. Daar past ook een nieuwe naam bij, dus voortaan heet het vakantiepark 't Broeckhuys. De doorstart onder de nieuwe naam krijgt ook gestalte door de aanstelling van een vitaliteitsmanager.

De aanleiding voor de strenge handhaving was het feit dat veel woningen in strijd met het bestemmingsplan min of meer permanent werden bewoond. Dat gebeurde met name door arbeidsmigranten die waren ingehuurd door uitzendbureaus.

Voortdurend controleren

In de brief constateert de gemeente dat de intensieve handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen. Toch blijft men voortdurend controleren op permanente bewoning. Op basis van steekproeven en signalen worden de vakantiewoningen ook in de toekomst in de gaten gehouden.

Vanwege het coronavirus en persoonlijke omstandigheden heeft de gemeente in april vorig jaar 85 keer een termijn verlengd en de bewoners meer tijd gegeven om andere woonruimte te zoeken. In 12 gevallen hebben inwoners steun gekregen van het sociaal team van de gemeente.

Ondersteuning vanuit provincie

Tot nu toe hebben bewoners 144 bezwaren ingediend en is er 62 keer een beroep ingesteld. Bij een klein deel van de woningen loopt nog een procedure voor een dwangsom. De gemeente krijgt gedurende het gehele handhavingstraject ambtelijke ondersteuning vanuit de provincie Gelderland. Dat gebeurt via het provinciale Ariadne-project.

Gemeente tevreden

Voormalige bewoners en huurders hebben veelal uit eigen beweging en op eigen kracht andere huisvesting gevonden, zo stelt de gemeente. Inmiddels hebben zich volgens de gemeente veel nieuwe eigenaren van recreatiewoningen op het vakantiepark gevestigd.

In de brief aan de raadsleden schrijft de gemeente dat "het vakantiepark recreatief weer in de lift zit en dat men daar erg tevreden over is."

馃挰 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.