Levensverwachting Gelderland-Zuid stijgt nog altijd - RN7
Ankeiler: De levensverwachting in Gelderland-Zuid stijgt nog steeds. Over het algemeen voelen de inwoners zich gezond en gelukkig.

REGIO - De levensverwachting in Gelderland-Zuid stijgt nog steeds. Over het algemeen voelen de inwoners zich gezond en gelukkig. Door de toenemende vergrijzing neemt wel het aantal ouderen met chronische ziekten en beperkingen toe. Dat constateert de GGD Gelderland-Zuid in de Programmabegroting 2022.

Met het stijgen van de leeftijd neemt de regie over het eigen leven af. Van alle 65-plussers heeft 14 procent onvoldoende regie over het eigen leven, aldus de GGD.

Vaccinatiegraad Rivierenland lager

Tussen de regio's en de steden doen zich volgens de GGD opvallende ontwikkelingen voor. Zo komt overgewicht bij volwassenen en kinderen vaker voor in Rivierenland dan in Het Rijk van Nijmegen. De consumptie van groente en fruit is in Rivierenland dan ook lager. Ook ligt de vaccinatiegraad in Rivierenland lager.

Daarnaast valt het op dat in de steden Nijmegen en Tiel meer sprake is van huiselijk geweld, eenzaamheid en psychische problematiek, vergeleken met andere steden. In Nijmegen en Tiel hebben ook meer inwoners moeite om financieel rond te komen.

GGD wil meer onderzoek naar gevolgen corona

De GGD constateert dat de coronacrisis een grote impact heeft op de gezondheidssituatie. Men gaat er vanuit dat corona een groot effect heeft op jongeren, zowel qua kansenongelijkheid in het onderwijs als mentale gezondheid en toekomstperspectief.

De GGD: "Juist bij kwetsbare groepen verwachten we grotere maatschappelijke en gezondheidsverschillen." Daarom is er naar mening van de GGD Gelderland-Zuid meer onderzoek nodig naar de gevolgen en effecten van de coronacrisis voor de verschillende groepen.

Vacatures blijven onvervuld

De groeiende schaarste aan arbeidskrachten in ons land geldt volgens de GGD zeker ook in de zorg en dus ook de jeugd gezondheidszorg (JGZ). Er zijn meer mensen nodig in de zorg, omdat de kwaliteitseisen voor zorgpersoneel zijn aangescherpt en het personeel vergrijst.

Volgens de GGD krijgt 80 procent van de ziekenhuizen, thuiszorg- en geestelijke gezondheidszorginstellingen de vacatures niet vervuld. Technologische verbeteringen kunnen in de toekomst gedeeltelijk een oplossing bieden, zo stelt de GGD.

đŸ’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.