Ankeiler: Kunnen mensen met een beperking gemakkelijk winkelen in het centrum van Beuningen? En kunnen ze goed terecht in de openbare gebouwen van de gemeente?

- Kunnen mensen met een beperking gemakkelijk winkelen in het centrum van Beuningen? En kunnen ze goed terecht in de openbare gebouwen van de gemeente? De organisatie Ongehinderd gaat dit binnenkort met steun van de gemeente Beuningen nader onderzoeken.

De gemeente stelt een budget van ruim 27.000 euro beschikbaar ter financiering van het onderzoek. Het gaat om het project 'MKB Toegankelijke Routes', die de toegankelijkheid van winkels, horeca en winkelstraten in Beuningen-centrum voor personen met een beperking in kaart brengt.

Ongeveer twintig ondernemers nemen deel aan de scan en zijn bereid om te investeren in toegankelijkheid. Voor de betrokken bedrijven komt er een subsidieregeling waarmee de helft van de kosten wordt afgedekt. Wel met een maximum van 150 euro per bedrijf. Voor deze subsidieregeling geeft de gemeente 3000 euro uit.

Gemeentelijk vastgoed doorlichten

Naast de gebieden die in en rondom winkels, gaat de organisatie Ongehinderd ook een select deel van het gemeentelijke vastgoed doorlichten. Naast een scan stellen zij ook een adviesrapportage op, die de kosten van eventuele noodzakelijke aanpassingen op een rijtje zet.

De gemeente Beuningen schat dat gemiddeld 10 tot 15 procent van de inwoners kampt met een lichamelijke beperking. Dan gaat het bijvoorbeeld om blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, doven en slechthorenden, en mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Vergrijzing

Bij de gemeente gaat men er vanuit dat dit aantal inwoners vanwege de vergrijzing de komende jaren zal toenemen.

De uitkomsten van het onderzoek worden in de app en via de website van Ongehinderd gepubliceerd. Zo kunnen de inwoners van Beuningen en bezoekers van buitenaf op een laagdrempelige manier worden geĂŻnformeerd. Het college: "Zo weet iedereen waar men goed terecht kan."

Ook Druten

Het project MKB Toegankelijke Routes vindt gelijktijdig ook plaats in de winkelgebieden van vier andere gemeenten, waaronder Druten en Berg en Dal.

Verdrag Verenigde Naties

De onderzochte locaties worden getoetst aan de criteria voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd.

Dat raakt vele terreinen zoals werk, onderwijs en vervoer. Ook de toegankelijkheid van gebouwen moet volgens het VN-verdrag worden bevorderd.

đź’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.