Ankeiler: Het Wijchense college blijft geen heil zien in het plaatsen van een carillon in de toren van Kasteel Wijchen, ondanks het feit dat de initiatiefnemers middels crowdfunding de kosten voor de plaatsing ervan bij elkaar hebben weten te krijgen.

- Het Wijchense college blijft geen heil zien in het plaatsen van een carillon in de toren van Kasteel Wijchen, ondanks het feit dat de initiatiefnemers middels crowdfunding de kosten voor de plaatsing ervan bij elkaar hebben weten te krijgen. Dat laat men weten in reactie op een initiatiefvoorstel dat Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal indienen over het nader onderzoeken van deze mogelijkheid. Wel is het college bereid om mee te denken over alternatieve opties.

Crowdfunding

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad niet ingestemd met het toekennen van budget voor het carillon. Sindsdien hebben de initiatiefnemers besloten zelf de kosten van 80.000 euro voor het carillon te dragen, en zij hebben dit met behulp van crowdfunding bij elkaar weten te krijgen. Uit aanvullende informatie over de bouwwerkzaamheden blijkt volgens de indieners van het initiatiefvoorstel daarnaast dat deze minder belastend zijn voor de kasteeltoren zijn dan in eerste instantie gedacht.

Niet wenselijk

Het college vindt het plaatsen van een carillon in de kasteeltoren echter ‘niet wenselijk’. “Het doel van de initiatiefnemers is om de sfeer op de markt te verhogen hiermee, maar het geluidsvolume dat daar voor nodig is overschrijdt de grenzen”, zegt wethouder Nick Derks (VVD). Daarnaast vindt het college dat het carillon geen cultuurhistorische waarde heeft en voorziet men een gebrek aan draagvlak bij omwonenden. Ook schat het college in dat voor aanvullend onderzoek 21.000 euro nodig is, wat zou betekenen dat de initiatiefgroep over onvoldoende middelen beschikt om alle kosten te financieren. “Omdat het Kasteel Wijchen een Rijksmonument is, moeten ingrepen aan het kasteel ter advisering worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenwacht en de Gemeentelijke Monumentencommissie. Daarnaast maakt het Museum Kasteel Wijchen gebruik van de toren in de museale beleving van het kasteel en voor de kasteelrondleidingen en kan beperking de toegankelijkheid van de toren en het uitzicht leiden tot het terugvorderen van subsidies die aan het museum verleend zijn.” Derks waardeert de inzet van vrijwillige initiatiefnemers wel. “Het is ontzettend knap dat ze in deze tijd 80.000 euro bij elkaar hebben weten te krijgen. Daarom willen we ook zeker het gesprek aangaan met ze over alternatieve opties.” Wat die alternatieve opties zijn, kan Derks nog niet zeggen.

“Nog geen enkel onderzoek gedaan naar haalbaarheid”

Raadslid Pim Verbeeten (Kernachtig Wijchen) weerlegt de argumentatie van het college, die volgens hem niets meer is dan een herhaling van zetten. “Het zijn allemaal suggesties, gevoelens en beelden, maar geen feiten. Er is nog geen enkel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, en dat is nu juist wat wij hier willen. Ook om de angel uit de discussie te halen die nu de gemeenschap aan het verdelen is, terwijl het carillon juist moet verbinden. Het is heel simpel: blijkt uit de onderzoeken dat het prima kan, dan kunnen we het carillon plaatsen, en zo niet, dan niet. Wat betreft de kosten voor die onderzoeken verbaas me ik erover dat hier onvoldoende geld voor beschikbaar is, aangezien we overleg hebben gehad met de ambtelijke organisatie en daaruit bleek dat de post ‘onvoorzien’ toereikend zou zijn. Eigenlijk zou de raad dan over het hart moeten strijken en geld moeten vrijmaken, omdat dat immers voor een hoger bedrag bij de pumptrackbaan ook gedaan is. Maar niemand van de initiatiefnemers gaat dat carillon zomaar loslaten, dus als er meer geld bij elkaar gebracht moet worden, heb ik er vertrouwen in dat dat ook gaat gebeuren.” Als de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal toch aanneemt, volgt volgens het college een onderzoeksperiode van minimaal 56 weken.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.