Voorstel Overbetuwe: meer mogelijkheden om panden te sluiten, verbod op achterlaten fietsen - RN7
Ankeiler: Om de openbare orde en veiligheid te beschermen, moet de burgemeester de mogelijkheid krijgen om gebouwen of terreinen te sluiten.

- Om de openbare orde en veiligheid te beschermen, moet de burgemeester de mogelijkheid krijgen om gebouwen of terreinen te sluiten. Dat is een van de wijzigingsvoorstellen die burgemeester en wethouders van Overbetuwe doen voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De burgemeester heeft nu al de mogelijkheid om woningen en bedrijven te sluiten als er sprake is van drugshandel, en die mogelijkheid wordt nu dus uitgebreid als de gemeenteraad ermee instemt.
In de APV staan de gemeentelijke regels over openbare orde en veiligheid. De APV is voor iedere gemeente verschillend.

Het college van gemeente Overbetuwe stelt nu voor de APV op 14 punten te wijzigen. De gemeenteraad bespreekt de voorstellen waarschijnlijk eind januari.

Weesfietsen

Zo wil B&W ook kunnen optreden tegen ‘weesfietsen’, fietsen of bromfietsen die onbeheerd in portieken of tegen gebouwen zijn achtergelaten. ‘Met de aanpassingen in de APV die we nu voorstellen, gaan we criminaliteit tegen en kunnen we zorgen dat mensen minder overlast ervaren’, aldus burgemeester Hoytink-Roubos.

Andere wijzigingsvoorstellen

Een aantal van de andere wijzigingsvoorstellen:

  • Een mogelijkheid voor de burgemeester om in gebieden of gebouwen waar de leefbaarheid onder druk staat een vergunningverplicht in te stellen voor bepaalde bedrijfsactiviteiten. Zo kan worden voorkomen dat er strafbare feiten worden gepleegd of dat er overlast ontstaat.
  • Een verbod op het opsporen van metalen, wapens en munitie met metaaldetectoren of andere voorwerpen. Het was al verboden om op de openbare weg metalen, wapens en munitie op te sporen. Dat verbod wordt in het voorstel verder uitgebreid naar in en op het water. Dat
    betekent een feitelijk verbod op magneetvissen, waarbij mensen met sterke magneten op zoek gaan naar metalen voorwerpen in het water.
  • Een verbod op het oplaten van ballonnen. Ballonnen - ook de biologisch afbreekbare - die in de natuur terechtkomen, brengen schade toe aan natuur en milieu. Dieren kunnen ballonresten eten of raken verstrikt in ballonlinten. Wensballonnen kunnen ook schade toebrengen aan natuur en milieu en zijn brandgevaarlijk. In steeds meer Nederlandse gemeenten is het daarom verboden ballonnen op te laten. Het verbod geldt niet voor ballonvaarten en weerballonnen.

Het college van B&W had ook willen voorstellen om het gebruik en de verkoop van lachgas te verbieden in de APV, maar omdat dit naar verwachting in de eerste helft van 2021 landelijk wordt geregeld, is dat niet meer nodig.

Als de raad akkoord gaat, wordt de nieuwe APV daarna gepubliceerd, en treedt dan direct in werking.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel