Informatieavond over aanpak milieu-onderzoek Windpark Midden-Betuwe (NRD) - RN7
Ankeiler: De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe werken samen aan het ontwikkelen van een plan voor Windpark Midden-Betuwe.

OVERBETUWE - De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe werken samen aan het ontwikkelen van een plan voor Windpark Midden-Betuwe. Hiervoor is nu een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat onder meer beschreven hoe de milieueffecten van het windpark worden onderzocht en welke onderzoeken er precies staan gepland.

Inwoners kunnen nog tot en met 30 december reageren op deze concept-notitie. Op donderdag 26 november is er een informatiebijeenkomst over de NRD. Dit gebeurt online, telefonisch en schriftelijk.

Tussen Zetten en Dodewaard

Het windpark is gepland in het gebied globaal tussen Zetten en Dodewaard, ter weerszijden van de A15. Samen met de twee initiatiefnemers van het windpark doen de gemeenten nu een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van dit windpark.

Om dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldig te doen, maken de gemeenten eerst een milieueffectrapportprocedure (m.e.r.) voor dit windpark. Zo kunnen ze de effecten van het park op het milieu een volwaardige plaats geven in de besluitvorming.

Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Voorafgaand aan deze m.e.r. is er nu een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat onder meer beschreven hoe de milieueffecten van het windpark worden onderzocht en welke onderzoeken er precies staan gepland.

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe hebben deze concept-NRD nu vastgesteld. Reageren op deze concept-NRD is mogelijk tot en met 30 december 2020.

Informatiebijeenkomst

Normaal gesproken zouden de gemeenten een inloopavond houden over deze NRD om burgers te informeren en vragen te beantwoorden. In verband met de coronamaatregelen doen zij dit nu op een iets andere manier.

Op donderdag 26 november is er van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur de mogelijkheid om vragen te stellen.

Dit kan op drie verschillende manieren:
•persoonlijk in het gemeentehuis van de gemeente Neder-Betuwe in Opheusden
•digitaal via MS-Teams (videobellen)
•telefonisch

Belangstellenden, die gebruik willen maken van deze mogelijkheid om vragen te stellen over de NRD, kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Aanmelding hiervoor is nog mogelijk tot dinsdagmiddag 24 november 12.00 uur.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel