Beuningen financieel gezond, maar er zijn onzekerheden - RN7
Ankeiler: De gemeentelijke begroting van Beuningen laat een positief saldo zien.

BEUNINGEN - De gemeentelijke begroting van Beuningen laat een positief saldo zien. Tegelijkertijd zijn er enkele onzekerheden die de financiële positie van de gemeente in gevaar kunnen brengen. Dat blijkt uit de programmabegroting 2021, die het college van burgemeester en wethouders woensdag presenteerde.

Iets hogere OZB

Om de begroting op orde te krijgen, wordt de onroerendzaakbelasting volgende jaar met 1,5% verhoogd. De komende jaren wordt elk jaar een positief resultaat gehaald. Volgend jaar zou dat 681.000 euro zijn. “Maar we kunnen niet achterover leunen,” zegt wethouder van financiën Hans Driessen (D66). “De komende jaren gaan er zaken spelen die invloed hebben op onze begroting.”

Corona

Zo is er in de begroting nog geen rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis. Volgens de wethouder is het daarvoor nog te vroeg: “Op dit moment zitten we aan het begin van de tweede golf. Zicht op de duur van de crisis en de effecten daarvan hebben we nog niet.”

Zorg

Ook de zorgtaken die de gemeente uitvoert vormen een bron van zorg. Er wordt steeds meer beroep gedaan op jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Net als veel andere gemeenten worstelt ook Beuningen daarmee, erkent Driessen.

Bouwen

En dan zijn er nog de bouw-ambities van het gemeentebestuur: het is de bedoeling om 3000 woningen te bouwen, gedurende de komende tien jaar. De kosten van die bouw zelf zijn verwerkt in de begroting, maar daarmee is de gemeente er nog niet: er moeten bijvoorbeeld ook nieuwe wegen en riolering worden aangelegd. De kosten daarvan zitten nog niet in de begroting.

De begroting wordt op 10 november besproken door de gemeenteraad.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel