Afdrukken
Lead image 1:
Lead image TXT 1: Foto: Foto Wikipedia. Foto: RN7
Ankeiler: Een inlandse eik bij Het Hoge Rot in Hernen moet gekapt worden wegens ‘onevenredige overlast’ voor aanwonenden, bij wie de eikenprocessierupsen vorige zomer in colonne de woning binnen liepen.

- Een inlandse eik bij Het Hoge Rot in Hernen moet gekapt worden wegens ‘onevenredige overlast’ voor aanwonenden, bij wie de eikenprocessierupsen vorige zomer in colonne de woning binnen liepen. De gezondheid van de bewoners is in het geding, vindt het Wijchense college.

Onevenredige overlast

De bewoner van een woning aan Het Hoge Rot in Hernen deed een verzoek voor het rooien van de inlandse eik naast zijn woning wegens grote hinder door eikenprocessierups in de woning en de tuin in de zomer. De overlast van de rupsen bij de woning door de eikenboom, die niet op het terrein van de bewoner staat maar wel voor zes tot acht meter over diens tuin hangt, is fors. ‘In 2019 is er een zware aantasting van eikenprocessierups in deze boom aanwezig geweest,’ laat het college weten. ‘Toen de rupsen aan het trekken gingen, liepen ze zelfs in colonne de woning van de betreffende bewoners binnen. Dat maakte deze situatie uniek voor de gemeente Wijchen en is daardoor ook door ons beoordeeld als ‘onevenredige overlast’. De gezondheid van de bewoners is in het geding.’ In de tuin waren het gehele seizoen extreme hoeveelheden brandharen aanwezig. ‘Zoveel dat in de tuin verblijven of onderhoud plegen nagenoeg niet mogelijk was zonder gezondheidsrisico’s. Deze periode duurde de gehele zomer.’

'Bestrijding en snoeien geen optie meer'

Bestrijding helpt slechts ten dele en is hier erg kostbaar, laat het college weten. ‘De boom en de tuin is niet bereikbaar met traditionele bestrijdingsvoertuigen. Om deze specifieke overlast aan te pakken moest gebruik worden gemaakt van een telescoopkraan, voorzien van een personeelsplatform met daarin alle materieel voor de bestrijding. Zowel de boom, de tuin als een deel van de woning is met dat specialistische materieel gezogen. Deze werkzaamheden hebben zo’n 4500 euro gekost. Een normale bestrijding kost ongeveer 200 euro per boom.’ Snoeien is ook geen oplossing, vindt het college. ‘De boom is al vrij oud. Snoeien van de kroon beperkt de mate van plaagdruk niet. Het weghalen van de takken aan de tuinzijde is gezien de leeftijd van de boom niet meer aan de orde. Dergelijke grote snoeiwonden worden niet meer overgroeid en zullen leiden tot rot in de boom met risico op breuk.’ Experimenteren met alternatieve bestrijdingsmethoden vindt de gemeente in deze situatie onverantwoord. ‘We kunnen de bewoners en omwonenden niet nog een jaar blootstellen aan deze extreme overlastsituatie.’

'Bewoners dienen enige overlast van bomen te accepteren'

Vóór de aanleg van de wijk stond de eikenboom ‘als solitair’ midden in de weilanden. ‘Gedurende de ontwikkeling en aanleg van de wijk is steeds rekening gehouden met de aanwezigheid van deze boom’, laat het college weten. De boom staat nu op de lijst van Monumentale- en Waardevolle bomen. Het betreft een volwassen boom op de grens tussen woonwijk en weiland, met een wijd uitgegroeide kroon. De eik is vanwege zijn grootte duidelijk aanwezig in de straat. De boom is nog in redelijk goede conditie. Normaliter kapt de gemeente geen gezonde bomen. ‘Bij het kappen van een gezonde boom gaat het vaak om het afwegen tussen algemeen belang en privébelang. Het is een algemeen maatschappelijk gegeven dat bewoners enige overlast van bomen dienen te accepteren. Een dergelijke hinder weegt op tegen het nut en het genot dat een boom verschaft. Om een boom te kappen wegens overlast moet er sprake zijn van zwaarwegende en buitenproportionele hinder.’

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel