Ankeiler: Een ruime meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad steunt een motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA om als gemeente vaker van de kostendelersnorm af te wijken wanneer een bijstandsgerechtigde een dak- of thuisloze onderdak wil bieden.

- Een ruime meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad steunt een motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA om als gemeente vaker van de kostendelersnorm af te wijken wanneer een bijstandsgerechtigde een dak- of thuisloze onderdak wil bieden. De kostendelersnorm bepaalt dat men wordt gekort op de hoogte van de bijstandsuitkering als men met meer mensen in één huis woont. Dat vormt een belemmering voor bijstandsgerechtigden om andere mensen in huis te nemen. Gemeenten hebben de wettelijke ruimte om van deze norm af te wijken.

"Oplossing begint bij een dak boven je hoofd"

“Een dakloze help je het beste met een dak boven het hoofd”, vindt Jouke Osinga (GroenLinks). “Rust en stabiliteit, daarna volgt de rest, zoals het oplossen van verslavingsproblematiek en psychische problemen. De beste manier om overlast te voorkomen, begint dan ook bij woonruimte. Dan moeten we niet in de weg staan dat een bijstandsgerechtigde die een kamer overheeft die uitleent aan een dak- of thuisloze. Zij moeten kwijtschelding kunnen krijgen, zodat dak- en thuislozen langer bij anderen kunnen inwonen als diegene een uitkering heeft.” Maarten Sweep (SP) is het daarmee eens: “Een dakloze die beetje goed op weg is en ergens zou kunnen logeren, moet niet voor problemen zorgen voor diegene die onderdak wil bieden.” Pieter van Megen (D66): “Wij vinden eigenlijk dat die kostendelersnorm afgeschaft moet worden, maar dat is een landelijke aangelegenheid.”

Rapportage

De indieners refereren ook naar een rapportage van Radar Advies naar de problematiek van dak- en thuislozen in Nijmegen en de aanpak daarvan. Daarin wordt ook gesteld dat de beste oplossing van de problemen van een dak- en thuisloze en de eventuele overlast begint met eigen woonruimte, bijvoorbeeld tijdelijk bij vrienden of familie in huis. Ook wordt de conclusie getrokken dat dit deels kan worden opgelost door onder andere het niet toepassen van de kostendelersnorm.

Openeinderegeling

Gewoon Nijmegen en VVD steunden de motie niet. Wat de VVD betreft, is dat vooral omdat zij de motie lezen als een openeinderegeling. “Als het duidelijk om een tijdelijke vrijstelling was gegaan, hadden we het kunnen steunen”, zegt raadslid Nick de Graaf. “Nu lijkt het vooral op het afschaffen van de kostendelersnorm.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.