Lead image 1:
Lead image TXT 1: Foto: KCAP Barcode Lodewijk Baljon Foto: RN7
Lead image 2:
Lead image TXT 2: Foto: KCAP Barcode Lodewijk Baljon Foto: RN7
Ankeiler: De gemeente Nijmegen heeft in een Europese aanbesteding uit drie kandidaten het plan van de ontwikkelcombinatie BPD/VanWonen geselecteerd als beste invulling van het gebied de Bebouwbare Dijk, onderdeel van de Waalsprong.

- De gemeente Nijmegen heeft in een Europese aanbesteding uit drie kandidaten het plan van de ontwikkelcombinatie BPD/VanWonen geselecteerd als beste invulling van het gebied de Bebouwbare Dijk, onderdeel van de Waalsprong. De ontwikkelcombinatie gaat hier circa 570 woningen en voorzieningen realiseren met woontorens op de Waaldijk en laagbouw daarnaast.

Ze vormen samen een aantal groene hoven en een duurzaam collectief landschap. De uitgangspunten ‘duurzaam’, ‘collectief’ en ‘landschap’ vormen de basis van deze nieuwe leefomgeving, die ‘De Waalhoven’ is genoemd. Medio 2022 zullen de eerste woningen in verkoop gaan en vanaf begin 2023 zal er gebouwd worden. De gehele planontwikkeling zal ruim 5 jaar duren.

Stadsbrug ‘De Oversteek’

Het plan De Waalhoven is onderdeel van het nieuwe Nijmeegse stadsdeel Waalsprong en ligt aan weerszijden van de stadsbrug ‘De Oversteek’. Er worden hier vier hoven gerealiseerd met elk een eigen identiteit en veel gemeenschappelijke buitenruimte.

Wethouder Noël Vergunst: 'BPD/VanWonen maakte met De Waalhoven een verrassend plan voor de Bebouwbare Dijk dat je de stad aan beide zijden van de Waal laat ervaren.'

Inclusieve wijk

De groene binnenhoven creëren een leefomgeving die intimiteit en veiligheid biedt en uitnodigt tot spontane ontmoeting. Er ontstaat een wijk waar iedereen kan wonen. Dertig procent van de woningen wordt middeldure huur en daarnaast komen er zorgwoningen en goedkope, middeldure en duurdere koop.

Autoluwe leefomgeving

Het plan is autoluw en gericht op lopen, fietsen, spelen en bewegen. Met veel ruimte voor elektrische deel(bak)fietsen en deelauto's, zodat duurzame mobiliteit bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen, ongeacht inkomen of leeftijd. Er komt een parkeerregistratiesysteem waardoor gebruik van parkeercapaciteit optimaal wordt benut en kan worden ingespeeld op toekomstige wijzigingen in autogebruik. Zonnepanelen op de daken wekken voldoende duurzame energie op voor de eigen (mobiliteits)behoefte, zo meldt gemeente Nijmegen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.