Ankeiler: Dierenorganisaties roepen op om gevonden kadavers ten gevolge van de overstromingen niet zelf op te ruimen en dit te melden bij Rijkswaterstaat.

- Dierenorganisaties roepen op om gevonden kadavers ten gevolge van de overstromingen niet zelf op te ruimen en dit te melden bij Rijkswaterstaat. Dit in het belang van de volks- én de diergezondheid in Nederland. Ook voor de getroffen bedrijven is het belangrijk dat de dode dieren geregistreerd worden.

Nu het waterpeil aan het zakken is, kan de schade langzaamaan ingeschat worden. Er zijn veel dieren die deze overstromingen niet overleefd hebben, zowel in Nederland als in het buitenland. Door het stromende water kunnen ook de kadavers uit het buitenland in Nederland terechtkomen. De natuur is in staat om zelf de kadavers op te ruimen, maar dit heeft niet de voorkeur vanwege het risico op verspreiding van zoönosen (ziekten die van dier op mens worden overgedragen).

Het is van groot belang is dat deze kadavers snel en netjes verwijderd worden, maar ook dat er rekening wordt gehouden met de registratie van deze dieren. Voor houders van landbouwhuisdieren is het van extra groot belang om te weten waar hun dieren gebleven zijn in verband met de gezondheidsstatus van hun bedrijven, verzekeringen en de diergezondheid.

Registratie kadavers

Daarnaast is het van belang om te controleren of er bij de gevonden kadavers een registratie aanwezig is, zoals een oormerk, tatoeage of chip. Vindt u stroomafwaarts van het rampgebied dode dieren, neem dan contact op met Rijkswaterstaat via 0800-8002. Zij organiseren het opruimen van de kadavers in samenwerking samen met bedrijf Rendac die normaal dode landbouwhuisdieren ophalen en vernietigen. Hoeveel kadavers er inmiddels gevonden en geregistreerd zijn, is niet bekend.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.