Bevat Video: Video
Ankeiler: Het college van de gemeente Overbetuwe heeft in een tijdelijke omgevingsvergunning Hockey Club Over Betuwe (HCOB) toestemming verleend om voor een periode van 10 jaar een opblaasbare sporthal op hun terrein te plaatsen.

- Het college van de gemeente Overbetuwe heeft in een tijdelijke omgevingsvergunning Hockey Club Over Betuwe (HCOB) toestemming verleend om voor een periode van 10 jaar een opblaasbare sporthal op hun terrein te plaatsen. De omwonenden van dit terrein zijn hier niet blij mee. Behalve dat de hal op minder dan 30 meter van hun huizen af komt te staan, zijn ze bang voor licht en geluidsoverlast. Ze vrezen voor hun woongenot.

Tekst gaat verder onder de video:

Buren Johan Saat en Rob Hoedemaker, voeren het woord, ook namens de families Lendering en Besseling. De heer Besseling is ernstig ziek, maar hij en zijn vrouw stellen wel hun keuken ter beschikking voor ons gesprek. Alle buren werden volgens eigen zeggen ‘compleet verrast’ door de komst van de hal. “In maart kreeg ik ineens een brief in de bus”, vertelt Saat, “dat er een hal zou komen. Ik ben meteen in de pen geklommen met vragen als ‘waar komt deze te staan en hoe zit het met licht en geluid'. Pas na een tweede brief, kreeg ik antwoord en toen heb ik met de wethouder gesproken, maar het voelde meer als een mededeling dan dat we inspraak hadden: ‘de tekeningen lagen al klaar’.”

In lijn met bestemmingsplan

Hoedemaker en Saat zeggen dat ze nooit bezwaar gehad hebben tegen de aanwezigheid van de hockeyclub. “Maar,” vult Saat aan “de hal komt te dichtbij onze woningen te staan (respectievelijk tussen de 18 en 27 meter). In het bestemmingsplan staat duidelijk dat er binnen 30 meter niets geplaatst mag worden.” Normaliter moet voor een dergelijke bouw een omgevingsvergunning worden verstrekt, die wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Komen de twee niet overeen dan kan de gemeente een bestemmingsplanwijziging voorstellen, die moet worden goedgekeurd door een raadsmeerderheid. Het 'Besluit Omgevingsrecht' biedt echter de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Hiervoor hoeft het college, volgens de wet, de raad niet te raadplegen en mogen zij dus een deze vergunning afgeven. Omdat de sporthal er niet permanent zal staan, is dus gekozen voor een tijdelijke omgevingsvergunning.

Tijdelijke omgevingsvergunning

Verantwoordelijk wethouder Wijnte Hol zegt hierover: “Wij hebben een tijdelijke vergunning verstrekt om twee redenen: de vergunning voldoet aan alle wettelijke vereisten waaronder licht en geluid. De tweede reden is dat het een oplossing biedt aan het tekort van zaalaccommodaties voor zowel het voortgezet onderwijs (1200 leerlingen) als de hockeyclub. Deze hal zal er bovendien alleen in de winterperiode (november tot en met april) staan. In de 'quick scan' die we uitgevoerd hebben, bij het uitgeven van de vergunning, voldoet de hal ruimschoots aan alle normen.”

“De hal wordt zo’n 10 meter hoog; dat is hoger dan onze woningen,” vertelt Saat. “Bovendien komt deze hal er 10 jaar te staan.” Hoedemaker voegt toe: “Dat is toch haast permanent, dat is niet tijdelijk. Het lijkt haast wel een truc.” Wethouder Hol zegt hierover: “Het college heeft de bevoegdheid om een tijdelijke omgevingsvergunning af te geven, ook al is deze voor 10 jaar. Dat is geregeld in de wet.”

Alternatieve locaties

Wat de bewoners nog meer steekt, is dat er niet gekeken is naar alternatieve locaties. “Er is alleen gekeken naar een locatie óp het terrein van HCOB terwijl hiernaast al een groot stuk grond van de gemeente ligt,” vertelt Saat. Hij kan het weten, want die grond was eerst van hem. In 2017 verkocht hij het aan de gemeente omdat er toen plannen waren voor een extra voetbalveld. Dat bleek achteraf niet nodig. Nu staan er een paar klimtoestellen op. “Ik snap niet dat ze niet aan dat stuk grond hebben gedacht,” legt Saat uit. “Het heeft de juiste bestemming en het ligt ver genoeg van onze woningen af.” “Alle ideeën die wij opperen, lijken gericht aan dovemans oren,” vult Hoedemakers aan.

Wethouder Hol legt uit: “We hebben naar drie locaties gekeken, maar wel zo dicht mogelijk bij de locatie van HCOB, omdat daar ook andere voorzieningen beschikbaar zijn zoals de kleedkamers.” Daarom liggen de drie locaties die de gemeente heeft overwogen allemaal op sportpark De Pas. Volgens de gemeente was deze optie, aan de kopse kant van de velden, daarvan de beste.

Hockeyclub HCOB heeft de aanvraag voor de opblaasbare sporthal gedaan en zij krijgen hiervoor ook subsidie van de provincie. De voorbereidingen voor de hal starten in september zodat deze in november in gebruik kan worden genomen. Voorzitter Sjouke ten Brouke wilde niet op camera reageren en liet wethouder Hol het woord voeren namens HCOB. Hetzelfde geldt voor Lyceum Elst. Met de koop en aanleg van de hal is ongeveer 4 ton gemoeid.

Uitspraak Raad van State

Hans van den Moosdijk en Roel Eefting van D66 hebben naar aanleiding van de vergunning vragen gesteld aan het college. De partij wijst het college erop dat wat betreft de bestemming van de grond waar de beoogde hal op moet komen, in 2010 bewust is vastgelegd (redactie: uitspraak door de Raad van State) om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners van deze woningen te garanderen en hen te beschermen tegen geluids- en lichtoverlast van Sportcomplex De Pas.

Daarnaast vragen de raadsleden hoe het college de bezwaren van de omwonenden meegewogen heeft bij de besluitvorming. Verder vragen zij of het college bereid is om onder leiding van een onafhankelijke voorzitter ruim voor september 2021 met de omwonende in gesprek te gaan om te kijken wat er wél mogelijk is. Ze willen hiermee zoeken naar een manier waar ook de omwonenden zich gehoord voelen en hun inbreng een plek krijgt.

Juridische weg rest

De bewoners hebben sinds ze weten dat de blaashal er komt, alle raadsleden en het college aangeschreven om hun bezwaren kenbaar te maken en de raadsleden uit te nodigen naar de situatie te komen kijken. “We hebben er alles aan gedaan om in gesprek te gaan met de gemeente,” vertelt Hoedemaker. “Nu zitten we er sterk over te denken om toch een advocaat in te schakelen, maar liever hadden we het met de gemeente opgelost.” De wethouder is hier niet bang voor. “We zijn ervan overtuigd dat deze vergunning voldoet en alle gestelde eisen zoals we dat in Nederland met elkaar hebben afgesproken.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel