Bevat Video: Video
Ankeiler: Het verzet tegen windpark Midden-Betuwe groeit en dit dringt ook in de politiek door.

- Het verzet tegen windpark Midden-Betuwe groeit en dit dringt ook in de politiek door. In Overbetuwe lijken politieke partijen al langer wat terug te krabbelen en ook in Neder-Betuwe is nu een kritischer geluid te horen. Wethouder Stefan van Someren wijt het aan verkiezingskoorts.

In het windpark zouden acht tot tien windmolens moeten komen aan beide kanten van de A15 tussen Dodewaard en Zetten. De helft in Neder-Betuwe en de helft in Overbetuwe. In Overbetuwe worden al langer twijfels uitgesproken als het gaat om de omvang van het windpark en de voortvarendheid waarmee de plannen richting uitvoering worden gebracht.

Dat is ingegeven door inwoners van Zetten uit en Dodewaard die zich steeds meer beginnen te verzetten. Vorige week hielden ze nog een grote informatiebijeenkomst in het open veld aan de Kerkstraat in Dodewaard.

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder.

Neder-Betuwe hamert vooral op communicatie en participatie tussen de initiatiefnemers en omwonenden. Vorige week nam de gemeenteraad naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State een motie aan waarin staat dat de raad in afwachting van de landelijke normen 'zeer terughoudend en kritisch' is ten aanzien van aanvragen voor windturbines.

"De verkiezingen komen eraan", duidt de wethouder de beweging in beide raden. "Er zijn best wel wat mensen die moeite hebben met de komst van een windpark. Dat maakt dat de raad hier nu bovengemiddeld kritisch op is."

Er is uiteraard niets mis met een kritische raad, vindt de wethouder. "Maar je moet niet zeggen: 'doe maar een molen minder' omdat dat electoraal goed uitkomt", vervolgt hij. "Elke molen die je daar minder doet, zul je elders alsnog moeten bouwen en het wordt dan alleen maar lastiger."

Gecommitteerd aan doelstellingen

Van Someren doelt op de besluitvorming die de raden tot nu toe al doorlopen hebben. Het 'zoekgebied' langs de A15 is door beide gemeenteraden vastgesteld als meest geschikte locatie voor windmolens. Ook hebben ze zich gecommitteerd aan doelstellingen in een regionale energiestrategie (RES). Voor Neder-Betuwe betekent dat heel concreet vier of vijf windmolens in het bewuste gebied langs de A15.

Het verbaast de wethouder dat er in de wandelgangen van de gemeentehuizen gesproken wordt over mogelijk minder molens. Begin dit jaar hebben beide gemeenteraden de uitgangspunten vastgesteld voor de nodige onderzoeken om het windmolenpark te kunnen bouwen.

Daarin staat klip en klaar dat het gaat om een park met minimaal acht en maximaal tien molens met een tiphoogte van tussen de 180 en 232 meter. Vervolgens worden verschillende varianten bedacht die aan deze uitgangspunten voldoen. "Je kunt er altijd weer van afwijken", zegt hij. "Maar dit is wel waar beide gemeenteraden zelf een klap op hebben gegeven."

Bewonersparticipatie wordt zware dobber

Volgens Van Someren geeft de besluitvorming tot dusver dus ook de bandbreedte aan waarmee je nog met omwonenden kunt praten. Dat gaat dan meer over precieze plaatsing of randvoorwaarden. Het is duidelijk dat de initiatiefnemers daar een zware dobber aan zullen hebben.

Vorige week nog waren er ongeveer 180 belangstellenden op de avond van het bewonersplatform Windpark Midden-Betuwe en de vereniging Mallemolens. Velen lieten zich kritisch uit over de plannen en gaven te kennen helemaal geen windmolens in het gebied te willen.

"Participatie is geen middel om alle tegenstanders voorstanders te maken", stelt Van Someren. "Dat gaat je ook niet lukken. Maar het is wel een instrument om met iedereen de dialoog aan te gaan en een goede afweging te kunnen maken van belangen."

Dat dit niet makkelijk is, begrijpt de wethouder ook. Van Someren: "Je hebt te maken met energievoorziening, klimaatafspraken, gezondheid van mensen versus uitzicht, mogelijke overlast, waardedaling van woningen. Het is een ingewikkelde afweging, ik geef het de raad te doen."

Zie ook: Plan voor Betuws windpark staat nog recht overeind