Ankeiler: Bij de realisatie van het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) worden nog geen gebouwen verwarmd met behulp van thermische energieopwekking uit het Wijchens Meer.

- Bij de realisatie van het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) worden nog geen gebouwen verwarmd met behulp van thermische energieopwekking uit het Wijchens Meer. Deze mogelijkheid is onderzocht, maar omdat er meer tijd voor nodig is, past het niet in planning. Wel wordt het gehele project gasloos en blijft er de mogelijkheid om in de toekomst alsnog van aquathermie gebruik te gaan maken.

Geen concessie aan planning

Het verkennen van de mogelijkheden voor het gebruik van thermische energieopwekking uit het Wijchens Meer voor TKWM, leidt onder andere tot de conclusie dat het ontwikkelen van een collectief warmtenet veel tijd kost en om een zorgvuldig besluitvormingsproces vraagt. Gezien de urgente woningbouwopgave en de overeengekomen tijdsafspraken binnen het contract voor TKWM, wil de gemeente geen concessies doen aan de planning. Daarmee is het niet realistisch dat bij de oplevering van de eerste fase van het project een exploiteerbaar warmtenet is aangelegd. Wel is er veel commitment bij betrokken partijen en vastgoedeigenaren van omliggende om aan te sluiten op een warmtenet. Daarnaast sluit het voorgestelde tracé met het technische systeem dat door Ter Steege is uitgewerkt onvoldoende aan bij de warmtevraag van het bestaande vastgoed, waarbij een flexibeler systeem dat ook koude kan leveren passender lijkt.

Warmtevoorziening per gebouw

Dit alles betekent dat er in eerste instantie gezorgd wordt voor een individuele warmtevoorziening per gebouw, waarbij de warmtebron in kwestie nog uitgewerkt moet worden. Wel wil het college verder met het onderzoeken van de mogelijkheden voor thermische energieopwekking uit het Wijchens Meer en de Vormerse Plas. Dit voor de nieuwbouwwijk Wijchen-West, maar zeker ook voor het centrum in de brede zin. “Dat vraagt om meer tijd”, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Maar iedereen heeft in het vizier dat er vroeg of laat iets gedaan moet worden met gasaansluitingen. Pandeigenaren in het centrum zien wel degelijk perspectief, maar als de gasketel was ze relatief recent in geïnvesteerd hebben nog niet afgeschreven is, is de investering nog niet rendabel geweest. Daarom is het goed om het gesprek hier te blijven voortzetten. Wat betreft Tussen Kasteel en Wijchens Meer is het een kwestie van alvast aansluitingen voorbereiden.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.