Bevat Audio: Audio
Ankeiler: Wethouder Titus Burgers roept kapitaalkrachtige inwoners op om geen gebruik te maken van de gesubsidieerde huishoudelijke hulp, via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO).

- Wethouder Titus Burgers roept kapitaalkrachtige inwoners op om geen gebruik te maken van de gesubsidieerde huishoudelijke hulp, via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). De gemeente Wijchen dreigt nu een tekort op te lopen van 2.5 miljoen euro doordat er veel mensen van de hulp in het huishouden gebruikmaken.

Iedereen die door ouderdom of ziekte huishoudelijke taken niet kan uitvoeren, mag huishoudelijke hulp aanvragen, ongeacht de hoogte van het inkomen. In Wijchen krijgen 1.197 mensen hulp.

Inkomenstoets

In het verleden was er wel een inkomenstoets, zo vertelt wethouder Titus Burgers. ‘’Maar de landelijke wetgeving is veranderd. De laatste jaren zie je steeds meer mensen aankloppen bij de gemeente, terwijl ze in het verleden huishoudelijke hulp uit eigen middelen hebben gefinancierd.’’

‘’Voor de WMO krijgt de gemeente betaald vanuit het rijk, maar dat is maar een bepaald bedrag’’, vertelt de wethouder. ‘’Wij zien dat als wij niks doen met de landelijke vergrijzing die er is en de aanzuigende werking van de abonnementstarief, dat wij over een aantal jaren een miljoen per jaar tekort komen.’’ De gemeente verwacht in 2022 een tekort te hebben van zo’n 300.000 euro en richting 2025 een tekort van 2.5 miljoen euro.

Actie

‘’Niks doen is geen optie. Wij willen huishoudelijke hulp in stand houden voor de mensen die het echt nodig hebben. We moeten nu met actie beginnen. Dat doen we door onder andere mensen aan te spreken’’ zegt Burgers.

Van de 1.197 mensen die tussen de twee en vier uur per week gebruik maken van huishoudelijke hulp, gaat de gemeente met ongeveer 700 mensen in gesprek. Er wordt gekeken of er misschien wel meer voordelen zitten aan het zelf organiseren van huishoudelijke hulp. ‘’Door het zelf te regelen kunnen mensen regie in eigen handen nemen en zelf de tijd en hoeveelheid hulp bepalen.’’

Daarnaast bekijkt de gemeente of er ook op andere manieren huishoudelijke hulp voor mensen gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld de inzet van domotica (huisautomatisering), het niet gebruik maken van de WMO maar van de Wet langdurige zorg, en of er mensen in de omgeving zijn die eventueel kunnen helpen.

Positief gevoel

Ondanks het dreigende tekort, gaat de wethouder er met een positief gevoel in: ‘’Ik vind het heel belangrijk om deze discussie te starten. We willen toch met z’n alle over een aantal jaren ook nog betaalbare huishoudelijke hulp hebben voor diegene die dat echt nodig hebben?!''

Beluister hier het gesprek met wethouder Burgers:

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.