Provincie wil buslijn 7 definitief afschaffen, college Nijmegen kritisch - RN7
Ankeiler: De provincie Gelderland stelt in een nieuw concept-vervoersplan voor de bus voor 2022 voor om lijn 7 van Station Nijmegen naar het Afrikamuseum definitief af te schaffen.

NIJMEGEN - De provincie Gelderland stelt in een nieuw concept-vervoersplan voor de bus voor 2022 voor om lijn 7 van Station Nijmegen naar het Afrikamuseum definitief af te schaffen. Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen die na de grote gevolgen van de coronacrisis weer voor een gezonde financiële huishouding voor het openbaar vervoer moeten zorgen. Het Nijmeegse ziet het afschaffen van lijn 7 echter niet zitten door de maatschappelijke functie rondom zorglocaties, en ook het verlagen van frequenties van ritten op andere lijnen wordt niet met gejuich ontvangen.

Afschaffen lijn 7

Eerder stelde de provincie een tijdelijke opheffing van lijn 7 van het Station Nijmegen naar het Afrikamuseum voor, in verband met de lage reizigersaantallen door corona. Deze tijdelijke opheffing wil men nu definitief maken. Het Nijmeegse college is hier niet over te spreken. “Beloofd was om de lijn weer op te starten zodra de coronacrisis voorbij was. Zonder lijn 7 zijn de loopafstanden voor Pro Persona, Het Dienstenscentrum Oud Burgeren Gasthuis, een viertal bedrijven aan de Panovenlaan 1 en de Thermen, naar de dichtstbijzijnde bushalte te lang. Zeker daar waar het gaat om zorglocaties (voor ouderen en GGZ-cliënten) is het vanuit de maatschappelijk functie van het openbaar vervoer belangrijk om bushaltes nabij te hebben.” Het definitief maken van de tijdelijke opheffing van lijn naar Malden kan wel de goedkeuring wegdragen van het college, omdat deze in Nijmegen parallel rijdt aan lijn 6 en lijn 14. Ook het in ieder geval gedurende 2022 opheffen van de zogenaamde Niteliners kan op akkoord rekenen.

Lagere frequentie

Op verschillende lijnen wil de provincie de frequentie verlagen, al dan niet permanent. Ook dat kan in een aantal gevallen niet op de zegen van het Nijmeegse college rekenen, zoals bij lijn 5, lijn 6 en de nieuwe stadslijn 15 die Lent en Dukenburg moet aandoen. “Het ziet er naar uit dat we in een overgangsfase zitten waarbij de reizigers weer terug komen in het OV", schrijft het college aan de Gedupteerde Staten. "Een goed aanbod is dan cruciaal om die reiziger te behouden. Als de reiziger nu een ervaring krijgt met te drukke bussen en/of te lage frequenties, raken we deze kwijt als OV-reiziger en dat moeten we zien te voorkomen. We dringen er daarom op aan om het voorzieningenniveau op peil te houden.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.